Întrebare: Care este regimul TVA pentru bunurile acordate in mod gratuit sub forma de mostre (medicamente) de catre un furnizor extern?

Raspuns ANAF 16 august 2007:
În scopul promovarii comertului, în baza prevederilor art. 142 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, si conform art. 72 alin. (1) lit. a) din normele aprobate prin OMFP nr. 2220/2006, sunt scutite de plata taxei pe valoare adaugata la import, mostrele de bunuri cu valoare neglijabila care pot fi folosite numai pentru obtinerea unor comenzi de bunuri de tipul celor reprezentate de mostre, cele de mici dimensiuni, reprezentative pentru bunurile destinate unui targ comercial sau unui eveniment similar.
Definitia pentru „mostre de bunuri, targuri comerciale sau evenimente similare” si conditiile de acordare a scutirii de tva sunt prevazute la cap. IX din norme.
În baza prevederilor art. 142 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, si conform art. 77 din normele aprobate prin OMFP 2220/2006, sunt scutite de plata TVA la import în conditiile art. 78 – 83 din norme, bunurile care urmeaza sa fie supuse examinarii, analizei sau testarii, în vederea stabilirii compozitiei lor, a calitatii sau a altor caracteristici tehnice în scopuri informative sau în vederea unor cercetari industriale sau comerciale.
În cazul în care mostrele de medicamente sunt transportate sau expediate în Romania dintr-un alt stat membru, are loc o achizitie intracomunitara efectuata în Romania, conform art. 126 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, pentru care se aplica scutirea de TVA prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.
Prevederile art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal se aplica pentru livrarile de bunuri efectuate în interiorul tarii, respectiv pentru acordarea de catre societate în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor promotionale, pentru încercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, alte bunuri acordate în scopul stimularii vanzarilor.

- publicitate -