Circulara nr. 52657 din 13 septembrie 2007, cu privire la ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei, constructiei, transformarii sau modernizarii bunurilor imobile

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
CABINET SECRETAR DE STAT nr. 52657 din 13 septembrie 2007,

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI………………………..

Avand in vedere numeroasele solicitari adresate institutiei noastre cu privire la ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei, constructiei, transformarii sau modernizarii bunurilor imobile, in principal legate de faptul ca unele persoane considera in mod eronat ca nu se aplica ajustarea in cazul in care pentru obtinerea unui bun imobil s-au aplicat masurile de simplificare, respectiv “taxare inversa”, va transmitem urmatoarele precizari, pe care va rugam sa le comunicati structurilor din subordinea dvs.

Ajustarea taxei pe valoarea adaugata se face distinct in functie de perioada in care bunul imobil a fost construit, achizitionat, transformat sau modernizat, respectiv înainte de data aderarii, pentru care se aplica prevederile art. 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 343/2006 si dupa data aderarii pentru care se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal.

- publicitate -

Mentionam ca prevederile privind ajustarea de la art. 149 si 161 din Codul fiscal se aplica atat de beneficiarii care au primit facturi cu taxa pe valoarea adaugata de la furnizori/prestatori pentru care s-a aplicat regimul normal de taxare, precum si de beneficiarii care au aplicat masurile de simplificare, respectiv “taxare inversa” prevazute la art. 160 din Codul fiscal.

Taxa pe valoarea adaugata aferenta constructiei, achizitiei, transformarii sau modernizarii de bunuri imobile efectuate înainte de data aderarii, pentru care persoana impozabila a avut dreptul de deducere integral sau partial, se ajusteaza potrivit prevederilor art. 161 din Codul fiscal si pct. 83 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare aplicabile de la data de 1 ianuarie 2007, daca bunuri imobile sunt utilizate la sau dupa data aderarii in operatiunile scutite prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f) din Codul fiscal.

Perioada de ajustare a taxei aferente constructiei, achizitiei, transformarii sau modernizarii de bunuri imobile efectuate înainte de data aderarii, precum si a taxei aferente transformarii si modernizarii unui bun imobil dobandit inainte de data aderarii pentru care valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, este de 5 ani.

Daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii asupra unui bun imobil dobandit inainte de data aderarii, depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, ajustarea se efectueaza intr-o perioada de 20 de ani.

Pentru bunurile imobile construite, achizitionate, transformate sau modernizate dupa data aderarii pentru care persoana impozabila a avut dreptul de deducere integral sau partial al taxei aferente, se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal si pct. 54 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare aplicabile de la data de 1 ianuarie 2007.

Perioada de ajustare a taxei aferente constructiei sau achizitiei unui bun imobil, precum si transformarii sau modernizarii unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil, astfel transformat sau modernizat, este de 20 de ani.

Spre deosebire de imobilele achizitionate, construite, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor imobile achizitionate, construite, modernizate si transformate dupa data aderarii, in situatia in care transformarile sau modernizarile au o valoarea de cel putin 20% din valoarea totala a imobilelor transformate sau modernizate, se efectueaza în situatiile prevazute la art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.

Aceleasi ajustari care se fac in favoarea bugetului de stat,se fac si in favoarea persoanei impozabile care nu a dedus TVA si ulterior utilizeaza bunurile imobile pentru operatiuni taxabile.

Nu se efectueaza ajustarea la vanzarile sub pret intrucat prevederile art. 149 din Codul fiscal nu se refera la vanzarile sub pret.

In contextul celor mentionate mai sus, subliniem faptul ca aplicarea taxarii inverse la cumpararea, sau dupa caz constructia, modernizarea sau transformarea unui bun imobil, nu afecteaza operatiunea de ajustare, taxarea inversa reprezentand numai o masura de simplificare a platii taxei pe valoarea adaugata, dar totusi taxa este considerata dedusa.

Prin urmare, prevederile referitoare la ajustare se aplica in cazul in care orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, a dobandit bunuri imobile pentru a caror livrare, respectiv constructie, modernizare sau transformare s-au aplicat masurile de simplificare, respectiv taxare inversa, pentru care nu s-a facut plata efectiva intre furnizor si beneficiar, dar prin evidentierea de catre beneficiar a taxei atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa se considera ca taxa a fost achitata.

Prezentele precizari se refera la ajustarile pentru bunurile imobile, care sunt mai complexe, dar si in cazul bunurilor de capital, altele decat cele imobile, se realizeaza ajustarea in conformitate cu art. 149 din Codul fiscal, numai in cazul celor obtinute dupa data aderarii.

Un aspect foarte important care trebuie subliniat este acela ca in ambele situatii ajustarile pot fi realizate numai in cadrul periodei de ajustare. Dupa perioada de ajustare, indiferent de situatiile care intervin, nu se mai efectueaza ajustari.

Perioadele de ajustare sunt aceleasi indiferent de valoarea bunurilor, diferenta facandu-se numai intre bunurile imobile si alte bunuri de capital.

Procedura de ajustare este redata in normele de aplicare a Codului fiscal, cu exemplificarea celor mai relevante situatii.

Secretar de stat CATALIN DOICA

sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/circulara_ajustare.htm

1 COMENTARIU