OMEF nr. 3483/2008 din 26 noiembrie 2008, OpCNVM nr. 144/2008 din 17 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

2009-01-12 – Versiune initiala: OMEF-3483-2008-OCNVM-144-2008-norme-impozitul-castigul-capital-Vmonitoruloficial.pdf
2009-01-12 – Publicat in MOf. nr. 24 din 12 ianuarie 2009

ORDINUL COMUN MEF nr. 3483/2008 din 26 noiembrie 2008, CNVM nr. 144/2008 din 17 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

Ordin emis in baza prevederilor art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

- publicitate -

2 COMENTARII