Cotele de contributii de asigurari sociale – 2009

2008

ACTUALIZARE 2010: Cotele de contributii de asigurari sociale – 2010

ACTUALIZARE 06 martie 2009: Cotele de contributii sociale care se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2009 sunt prevazute in LEGEA bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr. 19/2009.
LEGEA bugetului de stat pe anul 2009, nr. 18/2009, nu prevede nici o modificare a cotelor de contributii sociale aplicabile in anul 2009.

Incepand cu 1 ianuarie 2009, conform OUG nr. 226/2008 si art. 18 si 19 din LEGEA nr. 19/2009, cotele de contributii de asigurari sociale care se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2009, termen legal de declarare pana la 25 februarie 2009, sunt urmatoarele:

– contributia de asigurari sociale datorata de angajator in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:
> cote aplicabile in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008
>>> a) 18,5% – conditii normale de munca;
>>> b) 23,5% – conditii deosebite de munca;
>>> c) 28,5% – conditii speciale de munca;
> cote aplicabile in luna februarie 2009 – decembrie 2009 – conform art. 18 din LEGEA nr. 19/2009
>>> a) 20,8% – conditii normale de munca;
>>> b) 25,8% – conditii deosebite de munca;
>>> c) 30,8% – conditii deosebite de munca;

– contributia individuala de asigurari sociale datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare
>>> 9,5% (indiferent de conditiile de munca) – aplicabila in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> 10,5% (indiferent de conditiile de munca) – aplicabila in perioada februarie 2009 – decembrie 2009 – conform LEGEA nr. 19/2009;

– contributie individuala de asigurari sociale aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 2,5% (inclusa in cota de 9,5%) – aplicabila in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> 2,0% (inclusa in cota de 10,5%) – aplicabile in luna februarie 2009 – decembrie 2009 – conform art. 18 din LEGEA nr. 19/2009;

– contributia datorata de angajator in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> intre 0,15% si 0,85%, aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar – aplicabila in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> intre 0,15% si 0,85%, aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar – aplicabile in luna februarie 2009 – decembrie 2009 – conform LEGEA nr. 19/2009;

– contributia de asigurari de sanatate datorata de angajator, potrivit art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 5,2% – aplicabila in perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> LEGEA nr. 18/2009 nu prevede nici o modificare a cotelor de contributii aplicabile.

– contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de anagajati, potrivit art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 5,5% – aplicabila in perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> LEGEA nr. 18/2009 nu prevede nici o modificare a cotelor de contributii aplicabile.

– contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 10,7% – aplicabila in perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;

– contributia pentru concedii si indemnizatii datorata conform art. 4 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
>>> 0,85% – aplicabila in perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009 – conform OUG nr. 128/2005;

– contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 0,5% – aplicabila in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> 0,5% – aplicabila in perioada februarie 2009 – decembrie 2009 – conform art. 19 din LEGEA nr. 19/2009;

– contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 0,5% – aplicabila in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> 0,5% – aplicabila in perioada februarie 2009 – decembrie 2009 – conform art. 19 din LEGEA nr. 19/2009;

– contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj:
>>> 1% – aplicabila in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> 1% – aplicabila in perioada februarie 2009 – decembrie 2009 – conform art. 19 din LEGEA nr. 19/2009;

– contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare:
>>> 0,25% – aplicabila in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
>>> 0,25% – aplicabila in perioada februarie 2009 – decembrie 2009 – conform art. 19 din LEGEA nr. 19/2009;

Baza legala:
OUG nr. 226/2008 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri financiar-bugetare (html)
LEGEA nr. 18/2009 din 26 februarie 2009 a bugetului de stat pe anul 2009 (170 pg., 5,83 MB, PDF)
LEGEA nr. 19/2009 din 26 februarie 2009 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 (127 pg., 4,07 MB, PDF)

- Publicitate -

5 COMENTARII