Audit & Controlling

Audit financiar
OUG 75/1999 – Activitatea de audit financiar (republicata) (ACTUALIZATĂ 2013)

Audit intern
STANDARDELE DE AUDIT INTERN, ediţia 2013 – Institutul Auditorilor Interni (IIA Global)
HG 1086/2013 – Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

Audit public extern
Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi functionarea Curtii de Conturi, republicată 2014
Standardele de audit ale Curții de Conturi

Control financiar preventiv
OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific de norme profesionale

Control financiar de gestiune – OUG  94/2011 HG 1151/2012

Standarde de audit
ISAs – Standardele Internaționale de Audit – International Standards on Auditing (ISAs) – ec.europa.eu
ISSAI – International Standards of Supreme Audit Institutions • INTOSAI Guidance for Good Governance – issai.org

Standarde de control intern/managerial
OMFP 946/2005 (republicare 2011) Codul controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial