ACTE INCLUSE CODUL FISCAL ACTUALIZAT

Actele normative care aproba evenimente legislative asupra prevederilor Codului Fiscal (LEGEA 571/2003):

Act normativ cu implicatii asupra Codului Fiscal Evenimente legislative intervenite asupra Codului Fiscal Data intrarii in vigoare Evidentiere text legal consolidat
versiune consolidata 1 ianuarie 2011
bulet OUG 117/2010 din 23 decembrie 2010– modifică articolul 1 alineatul (1),
articolul 2,
articolul 11 alineatul (11) şi (12),
articolul 21 alineatul (4) lit. t),
articolul 34 alineatul (18),
articolul 36 alineatul (4),
articolul 41 lit. i),
articolul 48 alineatul (7) lit. l^1),
titlul articolul 49 şi alineatul (1), (21), (3) – (6),
articolul 52 alineatul (3),
articolul 81 alineatul (3),
articolul 82 alineatul (2), (3) şi (5),
articolul 90 alineatul (3),
articolul 115 alineatul (2) partea introductivă şi lit. e),
articolul 118 alineatul (4),
articolul 125^1 alineatul (1) pct. 7,
articolul 128 alineatul (8) lit. e) şi f),
articolul 128 alineatul (12) lit. e),
articolul 129 alineatul (4) şi (5),
articolul 132 alineatul (1) lit. e) şi f),
articolul 132 alineatul (4) lit. d),
articolul 132 alineatul (7) lit. d),
articolul 133 alineatul (5) lit. e) pct. 8,
articolul 133 alineatul (7),
articolul 134^2 alineatul (3),
articolul 134 3alineatul (2),
articolul 135 alineatul (3),
articolul 142 alineatul (1) lit. f) şi lit. k),
articolul 143 alineatul (1) lit. k), l) şi m),
articolul 145^1 alineatul (4),
articolul 147^3 alineatul (3) – (5),
articolul 151^2 alineatul (1) partea introductivă,
articolul 152 alineatul (1), (2), (5) – (7),
articolul 153 alineatul (7) şi (9),
articolul 156^1 alineatul (6),
articolul 156^3 alineatul (2) – (5),
articolul 157 alineatul (6),
articolul 176 alineatul (1),
articolul 177, articolul 206^15 alineatul (3), (5) şi (6),
articolul 206^15 alineatul (4) lit. b),
articolul 206^65 alineatul (1) lit. b),
anexa nr. 2 la titlul VII,
articolul 296^1 alineatul (1) lit. b), c), f), i), j) şi k),
articolul 296^1 alineatul (2) lit. a);– introduce
pct. 51 la articolul 7 alineatul (1),
lit. b1) la articolul 15 alineatul (1),
alineatul (4^1) la articolul 36,
lit. e1) la articolul 52 alineatul (1),
lit. a1) la articolul 52 alineatul (2),
articolul 79^1,
alineatul (8) şi (9) la articolul 82,
o liniuţă la articolul 86 alineatul (1),
alineatul (9) şi (10) la articolul 86,
alineatul (6) şi (7) la articolul 90,
alineatul (7) la articolul 94,
titlul IV^1 cu articolul 112^1 – 112^11,
lit. f) la articolul 133 alineatul (5),
alineatul (8) la articolul 133,
lit. e1) la articolul 142 alineatul (1),
lit. j1) la articolul 143 alineatul (1),
alineatul (41) la articolul 145,
alineatul (7^1) şi (7^2) la articolul 152,
alineatul (9^1) la articolul 153,
alineatul (91) la articolul 155^1,
alineatul (8) la articolul 156^3,
alineatul (12^1) la articolul 158^2,
lit. d) la articolul 160 alineatul (2),
alineatul (7) la articolul 206^15,
anexa nr. 6 la titlul VII,
titlul IX^2 cu articolul 296^2 – 296^20;– abrogă
articolul 116 alineatul (2) lit. b),
articolul 133 alineatul (4) lit. c),
articolul 206^59,
articolul 296^1 alineatul (1) lit. d), e) şi g);
înlocuieşte anexa nr. 1 la titlul VII– dispune republicarea

1 ianuarie 2011

AC27
versiune consolidata 30 decembrie 2010
bulet OUG 117/2010 din 23 decembrie 2010abroga:
articolul 42, litera e)
articolul 52, alineatul (4)
articolul 67 alineatul (3), litera a1)
articolul 67, alineatele (5), (9) şi (10)
articolul 78 alineatul (1), litera e)
articolul 84, alineatul (11)introduce:
după articolul 52, articolul 52^1
după articolul 67^1, articolul 67^2
dupa articolul 80, articolul 80^1
după articolul 84, alineatul (6), alineatele (7) şi (8)modifica:
articolul 53
articolul 66, alineatul (5^1)
articolul 66, alineatul (7)
articolul 67 alineatul (3), litera a)
articolul 67 alineatul (3), litera c)
articolul 80, alineatele (1) şi (3^1)
titlul articolului 83
articolul 83, alineatele (1), (11), (2) şi (3)
titlul articolului 84
articolul 84, alineatul (1)

30 decembrie 2010

AC26
versiune consolidata 23 octombrie 2010
bulet LEGEA 188/2010 din 14 octombrie 2010modificarea coloanei “Numarul axelor si masa totala maxima autorizata” din tabelele de la alin. (4) si (5) ale art. 263.

23 octombrie 2010

AC25
versiune consolidata 01 octombrie 2010
bulet OUG 87/2010 din 29 septembrie 2010 abrogarea: la articolul 18 a alin. (2) — (7);  la articolul 19^2 a alin. (10); la articolul 34a alin. (19).
modificarea: la articolul 34 a alin. (7) si (15) – (18).
completarea: la articolul 34 cu alin. (7^1).

01 octombrie 2010

AC24
versiune consolidata 10 septembrie 2010
bulet OUG 82/2010 din 8 septembrie 2010modifica: la articolul 7 alineatul (1) punctul 2 a subpct. 2.110 septembrie 2010AC23
versiune consolidata 24 iulie 2010
bulet LEGEA nr. 168/2010 din 14 iulie 2010adauga: la articolul 48 alineatul (2) litera f)
abroga: la articolul 49, alineatul (7).
24 iulie 2010AC22
versiune consolidata 1 iulie 2010
bulet OUG nr. 59/2010 din 30 iunie 2010modifica: articolul 252, la articolul 263, alineatul (2).1 iulie 2010AC21-3
bulet OUG nr. 58/2010 din 26 iunie 2010adauga:
la articolul 7 alineatul (1) subpunctele 2.1 si 2.2,
la articolul 7 alineatul (1), punctul 13^1,
articolul 37^1,
la articolul 49, alineatul (2^1),
la articolul 55 alineatul (3), litera h),
la articolul 66, alineatul (4^2),
la articolul 66, alineatul (5^1),
la articolul 66, alineatul (6^1),
la articolul 67, alineatul (1^1),
la articolul 67 alineatul (3),  litera a^1),
la articolul 82, alineatul (7),
la articolul 83, alineatul (1^1),
la articolul 83, alineatul (2^1),
la articolul 94, dupa alineatul (3) alineatele (4), (5) si (6),abroga:
la articolul 15 alineatul (1), litera c),
la articolul 52, litera f) a alineatului (1) si litera b) a alineatului (2), La articolul 55 alineatul (4), literele a^1), a^2), j) si k),
la articolul 65 alineatul (2), literele a) si c),
la articolul 66, alineatul (5^1),
la articolul 67, alineatul (2^1),
la articolul 86, alineatele (7) si (8),
la articolul 115, alineatul (4),
la articolul 117, literele a),  c),  f),  i) si k),  prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa,modifica:
la articolul 31, alineatul (3),
articolul 32,
capitolul VI,
la articolul 50 alineatul (1), litera a),
la articolul 50 alineatul (2), litera a),
la articolul 52, alineatul (3),
la articolul 55 alineatul (4), litera b),
la articolul 66, alineatul (5),
la articolul 66, alineatul (6),
la articolul 67, alineatul (2),
la articolul 67 alineatul (3), litera a),
la articolul 67, alineatul (5),
la articolul 77, alineatul (2),
la articolul 83, alineatul (2),
la articolul 84, alineatele (1), (2) si (3),
Articolul 88,
la articolul 91, alineatul (2),
la articolul 115 alineatul (2), partea introductiva si litera e),
la articolul 116 alineatul (2), literele c) si d),
la articolul 116, alineatul (5),
la articolul 140, alineatul (1)
reglementeazareguli pentru calculul castigului net si al impozitului pe venit aferent in cazul transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru anul 2010
reglementeaza reguli de impunere si obligatii aferente contributiilor sociale pentru veniturile de natura profesionala, altele decat cele salariale.  Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.
1 iulie 2010AC21-2
bulet OUG nr. 54/2010 din 23 iunie 2010modifica: la articolul 177, alineatul (1), la titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, in anexa nr. 1, nr. crt. 3 “Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri”, subpunctul 3.1 “linistite”,  la titlul VII, in anexa nr. 1, la nr. crt. 4 “Produse intermediare”, nivelul accizei prevazut in coloana 5.1 iulie 2010AC21-1
versiune consolidata 23 iunie 2010
bulet OUG nr. 54/2010din 23 iunie 2010*Rectificarea din 2010 privind OUG 54/2010se modifica:  denumirea art.ui 158^1; la art. 206^21, alin. (2); la art. 206^21, alin. (8);  la art. 206^23 alin. (1), lit. a); la art. 206^24 alin. (2), lit. g); la art. 206^26 alin. (1), lit. a); la art. 206^28 alin. (2), lit. f); la art. 206^30 alin. (2), lit. b); la art. 206^54, alineatele (1), (4) si (5); la art. 206^69, alin. (10); la art. 296^1 alin. (2), lit. a); la art. 296^1 , alin. (3).
se completeaza: cu art. 158^2;  art. 206^22 alin. (3) cu lit. g); art. 206^22 cu alineatele (7) – —(12);  art. 206^23alin. (1) cu lit. g); art. 206^24, cu alin. (7);  art. 206^26 cu  alineatele (3) – —(5);  art. 206^54 cu alin. (6);  art. 206^57 cu alin. (5); art. 296^1 alin. (1), cu lit. l) si m).
23 iunie 2010AC20
versiune consolidata 14 mai 2010
bulet LEGEA nr. 76/2010 din 06 mai 2010se modifica:  articolul 11, partea introductiva a alineatului (2);  articolul 55 alineatul (4), litera k^1); articolul 71, litera d); articolul 77^1, alineatul (7); articolul 156^1, alineatul (6^1);  articolului 206^3 pct. 8; litera b) a alineatului (3) al articolului 206^21; alineatul (1) al articolului 206^22; alineatul (3) al articolului 206^30; alineatul (3) al articolului 206^64articolul 249, alineatul (3); articolul 250 alineatul (1), punctul 1 si punctul 19;
se completeaza: articolul 15, cu alineatul (4); articolul 18, cu alineatul (7); si articolul 68^1;
se abroga Titlul IV Impozitul pe venitul microintreprinderilor cuprinzand articolele 103 – 112;
se corecteaza erori materiale la articolul III, alineatul (3) din OUG 109/2009, astfel se abroga explicit incepand cu data de 1 aprilie 2010 art. 175^1 – 175^4, art. 221 si 221^2 din cap. V al titlului VII «Accize si alte taxe speciale»
14 mai 2010AC19
bulet LEGEA nr. 61/2010 din 31 martie 2010aproba fara modificari OUG 106/2007, fara implicatii asupra Codului Fiscal.
versiune consolidata 1 aprilie 2010
bulet ORDONANTA DE URGENTA nr. 109/2009 din 7 octombrie 2009introduce la Titlul VII capitolul I^1 “Regimul accizelor armonizate” (alcatuit din art. 206^2 – 206^69)
abroga art. 162 – 175, art. 178 – 206, art. 222 – 237, art. 239 – 242, art. 244 si 244^1
-prin exceptie, până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 (vezi art. III (4) din OUG 109/2009)
-prin exceptie, deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate in conformitate cu procedura prevazută la art. 186-191^1 (vezi art. III (5) din OUG 109/2009)
01 aprilie 2010AC18
versiune consolidata 30 martie 2010
bulet ORDONANTA DE URGENTA nr. 22/2010 din 24 martie 2010modifica: art. 34 Plata impozitului alin. (1) lit. b) ,
introduce: la art. 18 Impozitul minim, alin. (4) si (5); la art. 34 Plata impozitului , alin. (19).
30 martie 2010AC17
versiune consolidata 7 martie 2010
bulet LEGEA nr. 24/2010 din 2 martie 2010modifica: art. 284 alin. (7),
introduce: art. 284 alin. (7^2)
07 martie 2010AC16-2
bulet LEGEA nr. 22/2010 din 2 martie 2010introduce: art. 70^107 martie 2010AC16-1
versiune consolidata 1 ianuarie 2010
buletinformare MFP: TITLUL IV- Impozitul pe veniturile microintreprinderilor nu mai produce efecte juridice01 ianuarie 2010
bulet ORDONANTA DE URGENTA nr. 109/2009 din 7 octombrie 2009modifica: art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (1) pct. 12, art. 7 alin. (1) pct. 24, art. 7 alin. (1) pct. 25, art. 7 alin. (1) pct. 29, art. 7 alin. (1) pct. 33 literele a) si b), art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (1^2), art. 14 litera a), art. 20 literele b) si c), art. 21 alin. (3) litera c), art. 21 alin. (4) litera b), art. 21 alin. (4) litera p), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (2) litera b), art.ui 24 alin. (7), art. 24 alin. (9) litera a), art. 24 alin. (10), art. 24 alin. (15), art. 24 alin. (17), art. 27 alin. (1) litera a), art. 27^1 alin. (2), , art. 30 alin. (4), art. 34 alin. (4) si (5), art. 34 alin. (11), art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 48 alin. (2) litera c), art. 48 alin. (5) litera k), , art. 49 alin. (2) si (3), , art. 52 alin. (1) litera d), art. 53, art. 55 partea introductiva a alin.ui (2), art. 55 alin. (2) literele b) si f), art. 55 alin. (2) litera k), art. 55 partea introductiva a alin. (3), art. 55 alin. (4) litera j), art. 55 alin. (4) litera p), art. 61, art. 63, art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (5), art. 66 alin. (7), art. 67 alin. (1), art. 67 alin. (3) literele a) si c), art. 70 alin. (9), art. 74 alin. (2) si (3), art. 77^1 alin. (5), art. 78 alin. (1) literele c) si e), art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (3), art. 82 alin. (2)-(5), art. 83, art. 84 titlul, art. 84 alin. (1) si (4), art. 86 alin. (4), art. 90 alin. (3), art. 95, art. 115 alin. (1) litera a), art. 116, art. 117 literele h) si j), art. 118, art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 124 alin. (1), art. 124^18 alin. (10) si (11), art. 124^18 alin. (13)-(16), art. 124^21 alin. (1) partea introductiva, la titlul V denumirea capitolului V, art. 125^1 alin. (1) pct. 7 13 14 si 32, art. 125^1 alin. (2) si (3), art. 126 alin. (8) litera b), art. 127 alin. (8), , art. 128 alin. (8) litera e), art. 129 alin. (2), art. 129 alin. (3) litera b), art. 132 alin. (1) literele e) si f), art. 132^1 alin. (5), art. 133, art. 134^1, art. 137 alin. (1) litera e), art. 137 alin. (3) litera e), art. 138 litera b), art. 138^1 alin. (2), art. 141 alin. (2) litera f) partea introductiva, art. 143 alin. (1) litera c), art. 143 alin. (1) litera i) partea introductiva, art. 144 alin. (1) litera c), art. 145 alin. (5) litera a), art. 146 alin. (1), art. 147^2, art. 149 alin. (1) litera a), art. 149 alin. (3) literele a) si b), art. 149 alin. (5), art. 150, art. 151, art. 151^2 alin. (3) partea introductiva, art. 151^2 alin. (6) si (7), art. 152 alin. (1) si (2), art. 152^1 alin. (9), art. 152^2 alin. (12), art. 153, art. 153^1, art. 154 art. 155 alin. (4) si (5), art. 155^1 alin. (1) – (3), art. 156^3, art. 156^4, art. 157 alin. (2)-(4) si (7), art. 158 alin. (1), art. 158^1, art. 160, art. 161^2, capitolul II (alcătuit din art. 207-214), art. 218, art. 220;
introduce: art. 7 alin. (1) pct. 24^1, art. 7 alin. (1) pct. 31^1, art. 8 alin. 7^1, art. 13 lit. f), art. 27^1 alin. (3) pct. 13, art. 27^1 alin. (10^1) şi (10^2), art. 28^1, art. 48 alin. (5) lit. f^1), art. 52 alin. (4), art. 55 alin. (2) lit. d^1) şi d^2), art. 55 alin. (2) lit. j^1) şi j^2), art. 55 alin. (4) lit. a^2), art. 82 alin. (6), art. 84 alin. (1^1), art. 117 lit. l), art. 124^20 lit. a) pct. (iii) o nouă liniuta, art. 124^26 lit. x) şi y), art. 127 alin. (2^1), art. 134 alin. (4)-(7), art. 134^2 alin. (3), art. 149 alin. (5^1), art. 159 alin. (3), art. 298 pct. 43^2 şi 43^3;
abroga: art. 24 alin. (5), art. 67 alin. (7), art. 48 alin. (7) lit. h), art. 84 alin. (5) şi (6), art. 90 alin. (4) şi (5), art. 124^18 alin. (12), art. 129 alin. (6), art. 152 alin. (8) lit. c), art. 155 alin. (7) lit. c), Anexa nr. 3 la titlul VII;
dispune republicarea
01 ianuarie 2010AC15-2
HOTARAREA nr. 956/2009 din 19 august 2009modifica anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX
indexeaza conform art. 292 alin. (2) nivelurile (sume in lei) ale impozitelor si taxelor locale, prin modificarea art. 251 (3), art. 258 (2), art. 258 (4), art. 258 (6), art. 263 (2), art. 263 (4), art. 263 (5), art. 263 (6), art. 263 (7), art. 267 (1), art. 267 (4), art. 267 (7), art. 267 (11), art. 267 (12), art. 267 (13), art. 268 (1), art. 268 (2), art. 268 (3), art. 268 (4), art. 268 (5), art. 271 (2), art. 275 (2), art. 294 (3), art. 294 (4), art. 294 (6) ;
01 ianuarie 2010AC15-1

2009

versiune consolidata 28 noiembrie 2009
LEGEA nr. 367/2009 din 20 noiembrie 2009modifica alin. (2) la art. 173 si alin. (6) la art. 17828 noiembrie 2009AC14
versiune consolidata 16 noiembrie 2009
LEGEA nr. 343/2009 din 11 noiembrie 2009modifica alin. (2) la art. 19^1
adauga alin. (2^1), (2^2) si (2^3) la art. 169
16 noiembrie 2009AC13
versiune consolidata 12 noiembrie 2009
LEGEA nr. 329/2009 din 05 noiembrie 2009introduce art. 19^212 noiembrie 2009AC12
LEGEA nr. 324/2009 din 20 octombrie 2009aproba cu modificari OUG 46/2009, fara implicatii asupra Codului Fiscal
HOTARAREA nr. 960/2009 din 20 august 2009aproba structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 tigarete (col. 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la titlul VII)01 septembrie 2009
LEGEA nr. 256/2009 din 7 iulie 2009aproba fara modificari OUG 29/2009
LEGE nr. 249/2009 din 30 iunie 2009aproba fara modificari OUG 94/2008
LEGEA nr. 227/2009 din 10 iunie 2009aproba fara modificari OUG 34/2009
versiune consolidata 25 mai 2009
ORDONANTA DE URGENTA nr. 46/2009 din 13 mai 2009modifica art. 11 alin. (1^2), art. 153 alin. (8)
introduce alin. (5^1) la art. 156^3
25 mai 2009AC11
LEGEA nr. 164/2009 din 8 mai 20099aproba fara modificari OUG 127/2008
versiune consolidata 01 mai 2009
RECTIFICAREA nr. 34/2009 din 11 aprilie cu privire la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009rectifica OUG nr. 34/2009, data intrarii in vigoare a art. 32-34 este 01 mai 2009
ORDONANTA DE URGENTA nr. 34/2009 din 11 aprilie 2009modifica art. 18. art. 2^1 alin. (3) lit. n), art. 34 alin. (7) şi (8), art. 107, art. 141 alin. (2) lit. g); introduce lit. t) la art. 21 alin. (4), alin. (5^1) la art. 22, alin. (15)-(18) la art. 34, lit. l^1) la art. 48 alin. (7), art. 145^1, alin. (6^1) şi (6^2) la art. 156^1, alin. (8)-(12) la art. 244^101 mai 2009AC10
LEGE nr. 90/2009 din 8 aprilie 2009aproba fara modificari OUG 91/2008
versiune consolidata 01 aprilie 2009
ORDONANTA DE URGENTA nr. 29/2009 din 25 martie 2009modifica coloanele 6 si 7 din anexa nr. 1 la titlul VII
abroga primul asterisc de la nota de subsol din anexa nr. 1 la titlul VII
aproba structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 tigarete (col. 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la titlul VII)
01 aprilie 2009AC9
versiune consolidata 01 ianuarie 2009
HOTARAREA nr. 1697/2008 din 17 decembrie 2008modifica, indexeaza conform art. 292 alin. (3) nivelul impozitului pe mijloacele de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5)01 ianuarie 2009AC8-4
ORDONANTA DE URGENTA nr. 200/2008 din 04 decembrie 2008modifica art. 146 alin. (1) lit. c) şi d), art. 151^2 alin. (5), art. 156^3 alin. (5) lit. a), art. 157 alin. (3);
introduce art. 19^1, alin. (2^1) art. 67, lit. k) la art. 117, alin. (9) la art. 156^3, art. 191^1, alin. (4) la art. 21^1;
abroga art. 47 dispune republicarea
01 ianuarie 2009AC8-3
ORDONANTA DE URGENTA nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008modifica art. 7 alin. (1) pct.17, art. 12 lit.i), art. 21 alin. (3) lit.j) şi k), art.21 alin.(4) lit.h), art. 48 alin.(5) lit.g) şi h), art.57 alin.(2) lit. a), art.67 alin.(5), art.115 alin.(2), art.285 alin.(2);
introduce lit. e) la art.20, alin.(11) la art.30, alin.(9) şi (10) la art.67, alin.(3), (4) şi (5) la art.115,
dispune republicarea
01 ianuarie 2009AC8-2
ORDONANTA DE URGENTA nr. 91/2008 din 24 iunie 2008modifica art. 26 alin. (4), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 117 lit. b), h) şi j), art. 263 alin. (2) pct. 7;
introduce alin. (5) la art. 26, alin. (4) la art. 65, lit. a^1) la art. 116 alin. (2);
abroga art. 65 alin. (2) lit. b) dispune republicarea
01 ianuarie 2009AC8-1

2008

versiune consolidata 15 decembrie 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 200/2008 din 04 decembrie 2008modifica art. 140 alin. (1), partea introductiva a art. 140 alin. (2)
introduce art. 140 alin.(2^1)
15 decembrie 2008AC7
versiune consolidata 01 decembrie 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008modifica art. 142 alin. (1) lit. d)01 decembrie 2008AC6
versiune consolidata 01 noiembrie 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008modifica art. 156^3 alin. (5),
introduce art. 244^1 alin. (4), (5), (6) si (7)
01 noiembrie 2008AC5
versiune consolidata 16 octombrie 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008modifica art. 295 alin. (11) lit. d)16 octombrie 2008AC4
versiune consolidata 01 iulie 2008
HOTARAREA nr. 664/2008 din 24 iunie 2008aproba structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 tigarete (col. 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la titlul VII)01 iulie 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 50/2008 din 25 aprilie 2008abroga art. 214^1, art. 214^2 si art. 214^301 iulie 2008AC3
versiune consolidata 30 iunie 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 94/2008 din 24 iunie 2008introduce alin. (6) la art. 21;
abroga art. 21 alin. (5) lit. c)
30 iunie 2008AC2
versiune consolidata 25 mai 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 51/2008 din 25 aprilie 2008abroga art.295 alin.(11) lit.b)25 mai 2008AC1
versiune consolidata 01 ianuarie 2008
LEGEA nr. 372/2007 din 28 decembrie 2007aproba cu modificari OUG 110/2006
modifica art. 77^1 alin. (4), art. 214^1 alin.(2)
01 ianuarie 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 155/2007 din 19 decembrie 2007modifica art. 263 alin.(4) si (5)01 ianuarie 2008
ORDONANTA DE URGENTA nr. 106/2007 din 4 octombrie 2007modifica art. 1 alin. (5), art. 7 alin. (1) pct. 33 partea introductiva si lit. c), art. 12 lit. ţ), art. 15 alin. (1) lit. b) si f), art. 21 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. l) şi alin. (4) lit. i), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (7), art. 42 lit. v), art. 58^1, art. 65 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c), art. 66 alin. (8), art. 67 alin. (3) lit. d), art. 69, art. 74 alin. (4), art. 75, art. 77 alin. (1), (2) şi (4), art. 77^1 alin. (6) şi (7), art. 78 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. q) şi alin. (2) lit. d), art. 1251 alin. (1) pct. 7 şi 11, art. 1252, art. 126 alin. (8) lit. c), art. 127 alin. (7), (8) şi (10), art. 128 alin. (7), alin. (8) lit. a) şi alin. (12) lit. a), art. 131, art. 132 alin. (4) lit. c), art. 132^1 alin. (5), art. 132^2 alin. (2) şi (3), art. 134^3, art. 135 alin. (2), art. 138^1, art. 141 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) lit. a), b), c) şi lit. f) partea introductivă, art. 142 alin. (1) lit. d)-j) şi l), art. 143 alin. (1) lit. b)-e), h) şi k)-m), art. 144 alin. (1) lit. a), art. 144^1, art. 149 alin. (5) lit. a), art. 150 alin. (1) lit. a)-f), art. 152 alin. (2) partea introductivă, art. 152^4 alin. (1) lit. c), art. 153 alin. (4), art. 154 alin. (5), art. 155 alin. (1), alin. (5) lit. n) şi alin. (9), art. 156^3 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) partea introductivă, art. 157 alin. (4), art. 160 alin. (2), art. 161 alin. (1), art. 161^1 alin. (3) lit. c), art. 161^2, art. 163 lit. d), i) şi k), art. 166 alin. (3) lit. b) şi c), art. 174 alin. (4) lit. a), art. 175^4 alin. (1) partea introductiva si pct. 2 lit. c), art. 189^1, art. 192^6 alin. (1) lit. a), art. 194 alin. (3), art. 201 denumirea marginală şi alin. (1) lit. l), art. 208 alin. (1), (6) şi (7) lit. a), art. 210 alin. (2) şi (3), art. 218, anexele nr. 1 şi 2 la titlul VII, art. 286 alin. (6);
introduce lit. l), m) şi n) la art. 15 alin. (2), lit. ş) la art. 21 alin. (4), lit. b^1) la art. 42, lit. c^1) la art. 65 alin. (2), alin. (9) la art. 70, o noua liniuta, dupa liniuta a treia, la art. 86 alin. (1), alin. (3) la art. 135, lit. r) la art. 141 alin. (1), lit. e) la art. 144 alin. (1), alin. (1^1) la art. 152^1, alin. (10)-(12) la art. 155, alin. (9) la art. 192, alin. (3) şi (4) la art. 201, alin. (2^1) la art. 210, art. 221^2;
abroga art. 15 alin. (1) lit. e), art. 24 alin. (20), art. 35 alin. (2), art. 47 alin. (1) lit. b), art. 174 alin. (6), art. 183 alin. (1) lit. k), art. 286 alin. (7)
01 ianuarie 2008
versiune consolidata 01 iulie 2007
HOTARAREA nr. 667/2007 din 28 iunie 2007;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 22/2007 din 28 martie 2007;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 110/2006 din 21 decembrie 2006;

HOTARAREA nr. 1.514/2006 din 25 octombrie 2006;

RECTIFICAREA nr. 343/2006 din 17 iulie 2006;

HOTARAREA nr. 1.086/2006 din 16 august 2006 abrogata de HOTARAREA nr. 1.514/2006 din 25 octombrie 2006;

LEGEA nr. 343/2006 din 17 iulie 2006;

LEGEA nr. 317/2006 din 14 iulie 2006;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 33/2006 din 19 aprilie 2006;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 21/2006 din 16 martie 2006;

RECTIFICAREA nr. 797/2005 din 14 iulie 2005;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 203/2005 din 22 decembrie 2005;

HOTARAREA nr. 797/2005 din 14 iulie 2005;

ORDINUL nr. 1.016/2005 din 18 iulie 2005;

LEGEA nr. 247/2005 din 19 iulie 2005;

LEGEA nr. 210/2005 din 4 iulie 2005;

LEGEA nr. 164/2005 din 1 iunie 2005;

LEGEA nr. 163/2005 din 1 iunie 2005;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 45/2005 din 1 iunie 2005 respinsa de LEGEA nr. 227/2005 din 11 iulie 2005;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 30/2005 din 28 aprilie 2005 respinsa de LEGEA nr. 226/2005 din 11 iulie 2005;

LEGEA nr. 96/2005 din 14 aprilie 2005;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 24/2005 din 24 martie 2005;

RECTIFICAREA nr. 19/2005 din 7 ianuarie 2005;

ORDINUL nr. 19/2005 din 7 ianuarie 2005;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 138/2004 din 29 decembrie 2004;

LEGEA nr. 494/2004 din 12 noiembrie 2004;

ORDONANTA nr. 83/2004 din 19 august 2004;

HOTARAREA nr. 783/2004 din 19 mai 2004;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 123/2004 din 24 noiembrie 2004;

LEGEA nr. 507/2004 din 17 noiembrie 2004;

ORDONANTA nr. 94/2004 din 26 august 2004;

HOTARAREA nr. 977/2004 din 25 iunie 2004;

LEGEA nr. 174/2004 din 17 mai 2004;

HOTARAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004;

RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003;

LEGEA nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – publicata in MOf. nr. 927 din 23 decembrie 2003 (text integral via cdep.ro)

FISA ACT: LEGEA 571/2003 – html via cdep.ro
FISA ACT: HG 44/2004 – html via cdep.ro