CUPRINS CODUL FISCAL

Codul Fiscal – Cuprins pe Titluri

generale: TITLUL I – Dispozitii generale
art. 1 – art. 12^1
profit: TITLUL II – Impozitul pe profit
art. 13 – art. 38
venit: TITLUL III – Impozitul pe venit
art. 39 – art. 102
micro: abrogat TITLUL IV- Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
art. 103 – art. 112 [Abrogat]
micro: TITLUL IV^1 Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
art. 112^1 – art. 112^11
nerezidenti: TITLUL V – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
art. 113 – art. 124^41
TVA: TITLUL VI -Taxa pe valoarea adaugata
art. 125 – art. 161^2
accize: TITLUL VII – Accize si alte taxe speciale
art. 162 – art. 221^2
special: TITLUL VIII – Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile
art. 222 – art. 246  [Abrogat]
locale: TITLUL IX- Impozite si taxe locale
art. 247 – art. 296
infractiuni: TITLUL IX^1 – Infractiuni
art. 296^1
contributii: TITLUL IX^2 Contributii sociale obligatorii
art. 296^2 – art. 296^20
finale: TITLUL X- Dispozitii finale
art. 297 – art. 298

Căutare în articolele din Codul Fiscal

Loading


căutare exclusiv în articolele din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal

Codul Fiscal – Cuprins pe Articole

TITLUL I Dispozitii generale

Cuprins pe Titluri
CAP. 1 Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art. 1 Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art. 2 Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal
CAP. 2 Interpretarea si modificarea Codului fiscal
Art. 3 Principiile fiscalitatii
Art. 4 Modificarea si completarea Codului fiscal
Art. 5 Norme metodologice, instructiuni si ordine
Art. 6 Infiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale
CAP. 3 Definitii
Art. 7 Definitii ale termenilor comuni
Art. 8 Definitia sediului permanent >>> pct. 1- 21 Norme metodologice
CAP. 4 Reguli de aplicare generala
Art. 9 Moneda de plata si de calcul a impozitelor si taxelor
Art. 10 Venituri in natura
Art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal >>> pct. 22 – 41 Norme metodologice
Art. 12 Venituri obtinute din Romania
Art. 12^1 Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene

TITLUL II Impozitul pe profit

Cuprins pe Titluri
CAP. 1 Dispozitii generale
Art. 13 Contribuabili
Art. 14 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 15 Scutiri
Art. 16 Anul fiscal
Art. 17 Cotele de impozitare
Art. 18 Impozit minim*
CAP. 2 Calculul profitului impozabil
Art. 19 Reguli generale
Art. 19^1 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Art. 19^2 Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Art. 20 Venituri neimpozabile
Art. 20^1 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Art. 21 Cheltuieli
Art. 22 Provizioane si rezerve
Art. 23 Cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar
Art. 24 Amortizarea fiscala
Art. 25 Contracte de leasing
Art. 26 Pierderi fiscale
Art. 27 Reorganizari, lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare
Art. 27^1 Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene
Art. 28 Asocieri fara personalitate juridica
Art. 28^1 Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene
CAP. 3 Aspecte fiscale internationale
Art. 29 Veniturile unui sediu permanent
Art. 30 Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare
Art. 31 Credit fiscal
Art. 32 Pierderi fiscale externe
CAP. 4 Abrogat
Art. 33 Abrogat
CAP. 5 Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Art. 34 Plata impozitului
Art. 35 Depunerea declaratiilor de impozit pe profit
CAP. 6 Impozitul pe dividende*)
Art. 36 Declararea si retinerea impozitului pe dividende
CAP. 7 Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 37 Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Art. 37^1 Pierderi realizate printr-un sediu permanent din strainatate
Art. 38 Dispozitii tranzitorii
ANEXA – anexa la Titlul II

TITLUL III Impozitul pe venit

Cuprins pe Titluri
CAP. 1 Dispozitii generale
Art. 39 Contribuabili
Art. 40 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Art. 42 Venituri neimpozabile
Art. 43 Cotele de impozitare
Art. 44 Perioada impozabila
Art. 45 Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe
CAP. 2 Venituri din activitati independente
Art. 46 Definirea veniturilor din activitati independente
Art. 47 Venituri neimpozabile
Art. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla
Art. 49 Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit
Art. 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala
Art. 51 Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla
Art. 52 Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente
Art. 52^1 – Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activitati independente
Art. 53 Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
Art. 54 Impozitarea venitului net din activitati independente
CAP. 3 Venituri din salarii
Art. 55 Definirea veniturilor din salarii
Art. 56 Deducere personala >>>pct. 88 – 105 Norme metodologice
Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Art. 58 Termen de plata a impozitului
Art. 58^1 Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art. 59 Fise fiscale
Art. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
CAP. 4 Venituri din cedarea folosintei bunurilor
Art. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
Art. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor
Art. 63 Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor
Art. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
CAP. 5 Venituri din investitii
Art. 65 Definirea veniturilor din investitii
Art. 66 Stabilirea venitului din investitii
Art. 67 Retinerea impozitului din veniturile din investitii
Art. 67^1 Abrogat
Art. 67^2 Impozitarea castigului net anual impozabil/castigului net anual
CAP. 6 Venituri din pensii
Art. 68 Definirea veniturilor din pensii
Art. 68^1 Venituri neimpozabile
Art. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Art. 70 Retinerea impozitului din venitul din pensii
Art. 70^1 Venitul din pensii realizat de persoanele cu handicap*
CAP. 7 Venituri din activitati agricole
Art. 71 Definirea veniturilor din activitati agricole
Art. 72 Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
Art. 73 Optiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea in partida simpla
Art. 74 Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
CAP. 8 Venituri din premii si din jocuri de noroc
Art. 75 Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc
Art. 76 Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc
Art. 77 Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
CAP. 8^1 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 77^2 Rectificarea impozitului
Art. 77^3 Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare
CAP. 9 Venituri din alte surse
Art. 78 Definirea veniturilor din alte surse
Art. 79 Calculul impozitului si termenul de plata
Art. 79^1 Definirea şi impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata
CAP. 10 Venitul net anual impozabil
Art. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil
Art. 81 Declaratii de venit estimat
Art. 82 Stabilirea platilor anticipate de impozit
Art. 83 Declaratia privind venitul realizat
Art. 84 Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil
CAP. 11 Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica
Art. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun
Art. 86 Reguli privind asocierile fara personalitate juridica
CAP. 12 Aspecte fiscale internationale
Art. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente
Art. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente
Art. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Art. 90 Venituri obtinute din strainatate
Art. 91 Creditul fiscal extern
Art. 92 Abrogat Pierderi fiscale externe
CAP. 13 Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
Art. 93 Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
CAP. 14 Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 94 Dispozitii tranzitorii
Art. 95 Definitivarea impunerii pe anul 2006
Art. 96 Abrogat
Art. 97 Abrogat
Art. 98 Abrogat
Art. 99 Abrogat
Art. 100 Abrogat
Art. 101 Abrogat
Art. 102 Abrogat

TITLUL IV Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Cuprins pe Titluri
(Abrogat integral prin LEGEA 76/2010, incepand cu 1 ianuarie 2010 nu mai produce efecte juridice  MFP)Art. 103 Definitia microintreprinderii
Art. 104 Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii
Art. 105 Aria de cuprindere a impozitului
Art. 106 Anul fiscal
Art. 107 Cota de impozitare
Art. 107^1 Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
Art. 108 Baza impozabila
Art. 109 Procedura de declarare a optiunii
Art. 110 Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Art. 111 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere
Art. 112 Prevederi fiscale referitoare la amortizare

TITLUL IV^1 Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Cuprins pe Titluri
Art. 112^1 Definitia microintreprinderii
Art. 112^2 Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii
Art. 112^3 Aria de cuprindere a impozitului
Art. 112^4 Anul fiscal
Art. 112^5 Cota de impozitare
Art. 112^6 Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
Art. 112^7 Baza impozabila
Art. 112^8 Procedura de declarare a optiunii
Art. 112^9 Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Art. 112^10 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere
Art. 112^11 Prevederi fiscale referitoare la amortizare

TITLUL V Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

Cuprins pe Titluri
CAP. 1 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
Art. 113 Contribuabili
Art. 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 115 Venituri impozabile obtinute din Romania
Art. 116 Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
Art. 117 Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol
Art. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri
Art. 119 Declaratii anuale privind retinerea la sursa
Art. 120 Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti
Art. 121 Dispozitii tranzitorii
CAP. 2 Impozitul pe reprezentante
Art. 122 Contribuabili
Art. 123 Stabilirea impozitului
Art. 124 Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale
CAP. 3 Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri
Art. 124^1 Definitia beneficiarului efectiv
Art. 124^2 Identitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi
Art. 124^3 Definitia agentului platitor
Art. 124^4 Definitia autoritatii competente
Art. 124^5 Definitia platii dobanzilor
Art. 124^6 Sfera teritoriala
Art. 124^7 Informatiile comunicate de un agent platitor
Art. 124^8 Schimbul automat de informatii
Art. 124^9 Perioada de tranzitie pentru trei state membre
Art. 124^10 Retinerea la sursa
Art. 124^11 Distribuirea venitului
Art. 124^12 Exceptii de la sistemul de retinere la sursa
Art. 124^13 Masuri luate de Romania pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioada de tranzitie la impunerea economiilor
Art. 124^14 Eliminarea dublei impuneri
Art. 124^15 Titluri de creante negociabile
Art. 124^16 Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la art. 124^15
Art. 124^17 Data aplicarii
CAP. 4 Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate
Art. 124^18 Sfera de aplicare si procedura
Art. 124^19 Definitia dobanzii si a redeventelor
Art. 124^20 Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent
Art. 124^21 Exceptarea platilor de dobanzi sau de redevente
Art. 124^22 Frauda si abuz
Art. 124^23 Reguli tranzitorii pentru Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia si Slovacia
Art. 124^24 Clauza de delimitare
Art. 124^25 Masuri luate de Romania
Art. 124^26 Lista societatilor acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii)
Art. 124^27 Data aplicarii
CAP. 5 Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri
Art. 124^28 Prevederi generale
Art. 124^29 Schimb la cerere
Art. 124^30 Schimbul automat de informatii
Art. 124^31 Schimbul spontan de informatii
Art. 124^32 Limita de timp pentru transmiterea informatiei
Art. 124^33 Colaborarea dintre oficialii statului vizat
Art. 124^34 Prevederi privind secretul
Art. 124^35 Limitari la schimbul de informatii
Art. 124^36 Notificarea
Art. 124^37 Verificari simultane
Art. 124^38 Consultari
Art. 124^39 Schimb de experienta
Art. 124^40 Aplicabilitatea unor prevederi largite referitoare la asistenta
Art. 124^41 Data aplicarii

TITLUL VI Taxa pe valoarea adaugata

Cuprins pe Titluri
CAP. 1 Definitii
Art. 125 Definitia taxei pe valoarea adaugata
Art. 125^1 Semnificatia unor termeni si expresii
Art. 125^2 Aplicare teritoriala
CAP. 2 Operatiuni impozabile
Art. 126 Operatiuni impozabile
CAP. 3 Persoane impozabile
Art. 127 Persoane impozabile si activitatea economica
CAP. 4 Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Art. 128 Livrarea de bunuri
Art. 129 Prestarea de servicii
Art. 130 Schimbul de bunuri sau servicii
Art. 130^1 Achizitiile intracomunitare de bunuri
Art. 131 Importul de bunuri
CAP. 5 Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Art. 132 Locul livrarii de bunuri
Art. 132^1 Locul achizitiei intracomunitare de bunuri
Art. 132^2 Locul importului de bunuri
Art. 133 Locul prestarii de servicii
CAP. 6 Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
Art. 134 Faptul generator si exigibilitatea – definitii
Art. 134^1 Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
Art. 134^2 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
Art. 134^3 Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa
Art. 135 Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
Art. 136 Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri
CAP. 7 Baza de impozitare
Art. 137 Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii
Art. 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art. 138^1 Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare
Art. 139 Baza de impozitare pentru import
Art. 139^1 Cursul de schimb valutar
CAP. 8 Cotele de taxa
Art. 140 Cotele
CAP. 9 Operatiuni scutite de taxa
Art. 141 Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii
Art. 142 Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare
Art. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar
Art. 144 Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
Art. 144^1 Scutiri pentru intermediari
CAP. 10 Regimul deducerilor
Art. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Art. 145^1 Limitari speciale ale dreptului de deducere
Art. 146 Conditii de exercitare a dreptului de deducere
Art. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
Art. 147^1 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa
Art. 147^2 Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania*
Art. 147^3 Rambursarile de taxa catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153
Art. 148 Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital
Art. 149 Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital
CAP. 11 Persoanele obligate la plata taxei
Art. 150 Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania
Art. 151 Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare
Art. 151^1 Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri
Art. 151^2 Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei
CAP. 12 Regimuri speciale
Art. 152 Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici
Art. 152^1 Regimul special pentru agentiile de turism
Art. 152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati
Art. 152^3 Regimul special pentru aurul de investitii
Art. 152^4 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile
CAP. 13 Obligatii
Art. 153 Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
Art. 153^1 Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare
Art. 154 Prevederi generale referitoare la inregistrare
Art. 155 Facturarea
Art. 155^1 Alte documente
Art. 156 Evidenta operatiunilor
Art. 156^1 Perioada fiscala
Art. 156^2 Decontul de taxa
Art. 156^3 Alte declaratii
Art. 156^4 Declaratia recapitulativa
Art. 157 Plata taxei la buget
Art. 158 Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale
Art. 158^1 Baza de date privind operațiunile intracomunitare**
Art. 158^2 Registrul operatorilor intracomunitari
CAP. 14 Dispozitii comune
Art. 159 Corectarea documentelor
Art. 160 Masuri de simplificare
Art. 160^1 Abrogat
CAP. 15 Dispozitii tranzitorii
Art. 161 Dispozitii tranzitorii
Art. 161^1 Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii
Art. 161^2 Directive transpuse

TITLUL VII Accize si alte taxe speciale

Cuprins pe Titluri
CAP. 1 Accize armonizate
SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
– Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 162 Sfera de aplicare
Art. 163 Definitii
Art. 163^1 Teritoriul comunitar
Art. 164 Faptul generator
Art. 165 Exigibilitatea
Art. 166 Eliberarea pentru consum
Art. 167 Importul
Art. 168 Producerea si detinerea in regim suspensiv
SECTIUNEA a 2-a Produse accizabile – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009, astfel cum a fost modificata prin LEGEA 76/2010.
Art. 169 Bere
Art. 170 Vinuri
Art. 171 Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
Art. 172 Produse intermediare
Art. 173 Alcool etilic
Art. 174 Tutun prelucrat
Art. 175 Produse energetice
Art. 175^1 Gaz natural
Art. 175^2 Carbune si cocs
Art. 175^3 Energie electrica
Art. 175^4 Exceptii
SECTIUNEA a 3-a Nivelul accizelor
Art. 176 Nivelul accizelor
Art. 177 Calculul accizei pentru tigarete
SECTIUNEA a 4-a Regimul de antrepozitare – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 178 Reguli generale
Art. 179 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Art. 180 Conditii de autorizare
Art. 181 Autorizarea ca antrepozit fiscal
Art. 182 Respingerea cererii de autorizare
Art. 183 Obligatiile antrepozitarului autorizat
Art. 184 Regimul de transfer al autorizatiei
Art. 185 Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei
SECTIUNEA a 4^1-a Operatorul inregistrat si operatorul neinregistrat – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 185^1 Operatorul inregistrat
Art. 185^2 Operatorul neinregistrat
SECTIUNEA a 5-a Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv – Abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 186 Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv
Art. 187 Documentul administrativ de insotire
Art. 188 Primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv
Art. 189 Regimul accizelor pe durata deplasarii
Art. 189^1 Descarcarea documentului administrativ de insotire
Art. 190 Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe
Art. 191 Deplasarea unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal si un birou vamal
Art. 191^1 Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata
Art. 192 Momentul exigibilitatii accizelor
Art. 192^1 Restituiri de accize
SECTIUNEA a 5^1-a Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare in regim suspensiv a produselor accizabile – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 192^2 Lipsuri pe timpul suspendarii
Art. 192^3 Nereguli si abateri
SECTIUNEA a 5^2-a Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 192^4 Produse cu accize platite, utilizate in scopuri comerciale in Romania
Art. 192^5 Documentul de insotire simplificat
Art. 192^6 Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite
Art. 192^7 Persoane fizice
Art. 192^8 Vanzarea la distanta
Art. 192^9 Reprezentantul fiscal
Art. 192^10 Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare
SECTIUNEA a 5^3-a inregistrarea operatorilor de produse accizabile – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 192^11 Registrul electronic de date
SECTIUNEA a 6-a Obligatiile platitorilor de accize – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 193 Plata accizelor la bugetul de stat
Art. 194 Depunerea declaratiilor de accize
Art. 195 Documente fiscale
Art. 196 Evidente contabile
Art. 197 Responsabilitatile platitorilor de accize
Art. 198 Garantii
SECTIUNEA a 7-a Scutiri la plata accizelor – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 199 Scutiri generale
Art. 200 Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
Art. 200^1 Scutiri pentru tutun prelucrat
Art. 201 Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
SECTIUNEA a 8-a Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 202 Reguli generale
Art. 203 Responsabilitatea marcarii
Art. 204 Proceduri de marcare
Art. 205 Eliberarea marcajelor
Art. 206 Confiscarea tutunului prelucrat
SECTIUNEA a 8^1-a Abrogata
Art. 206^1 Abrogat
CAP. I^1 Regimul accizelor armonizate
SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 206^2 Sfera de aplicare
Art. 206^3 Definitii
Art. 206^4 Alte teritorii de aplicare
Art. 206^5 Faptul generator
Art. 206^6 Exigibilitatea
Art. 206^7 Eliberarea pentru consum
Art. 206^8 Importul
Art. 206^9 Platitori de accize
SECTIUNEA a 2-a Alcool si bauturi alcoolice
Art. 206^10 Bere
Art. 206^11 Vinuri
Art. 206^12 Bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri
Art. 206^13 Produse intermediare
Art. 206^14 Alcool etilic
SECTIUNEA a 3-a Tutun prelucrat
Art. 206^15 Tutun prelucrat
SECTIUNEA a 4-a Produse energetice
Art. 206^16 Produse energetice
Art. 206^17 Gaz natural
Art. 206^18 Carbune, cocs si lignit
SECTIUNEA a 5-a Energie electrica
Art. 206^19 Energie electrica
SECTIUNEA a 6-a Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica
Art. 206^20 Exceptii
SECTIUNEA a 7-a Regimul de antrepozitare
Art. 206^21 Reguli generale
Art. 206^22 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Art. 206^23 Conditii de autorizare
Art. 206^24 Autorizarea ca antrepozit fiscal
Art. 206^25 Respingerea cererii de autorizare
Art. 206^26 Obligatiile antrepozitarului autorizat
Art. 206^27 Regimul de transfer al autorizatiei
Art. 206^28 Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei
SECTIUNEA a 8-a Destinatarul înregistrat
Art. 206^29 Destinatarul înregistrat
SECTIUNEA a 9-a Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize
Art. 206^30 Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize
Art. 206^31 Documentul administrativ electronic
Art. 206^32 Divizarea deplasarii produselor energetice în regim suspensiv de accize
Art. 206^33 Raportul de primire a produselor accizabile
Art. 206^34 Raportul de export
Art. 206^35 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie
Art. 206^36 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie
Art. 206^37 Încheierea deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv de accize
Art. 206^38 Structura si continutul mesajelor
Art. 206^39 Proceduri simplificate
Art. 206^40 Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv dupa ce a fost pus în libera circulatie în procedura vamala simplificata
Art. 206^41 Nereguli si abateri
SECTIUNEA a 10-a Restituiri de accize
Art. 206^42 Restituiri de accize
SECTIUNEA a 11-a Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum
Art. 206^43 Persoane fizice
Art. 206^44 Produse cu accize platite, detinute în scopuri comerciale în România
Art. 206^45 Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite
Art. 206^46 Documentul de însotire
Art. 206^47 Vânzarea la distanta
Art. 206^48 Distrugeri si pierderi
Art. 206^49 Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
Art. 206^50 Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare
SECTIUNEA a 12-a Obligatiile platitorilor de accize
Art. 206^51 Plata accizelor la bugetul de stat
Art. 206^52 Depunerea declaratiilor de accize
Art. 206^53 Documente fiscale
Art. 206^54 Garantii
Art. 206^55 Responsabilitatile platitorilor de accize
SECTIUNEA a 13-a Scutiri la plata accizelor
Art. 206^56 Scutiri generale
Art. 206^57 Scutiri speciale
Art. 206^58 Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
Art. 206^59 Scutiri pentru tutun prelucrat
Art. 206^60 Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
SECTIUNEA a 14-a Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat
Art. 206^61 Reguli generale
Art. 206^62 Responsabilitatea marcarii
Art. 206^63 Proceduri de marcare
Art. 206^64 Eliberarea marcajelor
SECTIUNEA a 15-a Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Art. 206^65 Confiscarea tutunului prelucrat
Art. 206^66 Controlul
Art. 206^67 Întârzieri la plata accizelor
Art. 206^68 Procedura de import pentru produse energetice
Art. 206^69 Conditii de distributie si comercializare
CAP. 2 Alte produse accizabile
Art. 207 Sfera de aplicare
Art. 208 Nivelul si calculul accizei
Art. 209 Platitori de accize
Art. 210 Scutiri
Art. 211 Exigibilitatea
Art. 212 Plata accizelor la bugetul de stat
Art. 213 Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
Art. 214 Declaratiile de accize
CAP. 2^1 Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule – Abrogata
Art. 214^1 Nivelul taxei speciale
Art. 214^2 Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat
Art. 214^3 Scutiri
CAP. 3 Impozitul la titeiul din productia interna
Art. 215 Dispozitii generale
Art. 216 Scutiri
Art. 217 Declaratiile de impozit
CAP. 4 Dispozitii comune
Art. 218 Conversia in lei a sumelor exprimate in euro
Art. 219 Obligatiile platitorilor
Art. 220 Decontarile intre operatorii economici
Art. 220^1 Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante
CAP. 5 Dispozitii tranzitorii si derogari
Art. 220^2 Acciza minima pentru tigarete
Art. 221 Derogare pentru produse energetice
Art. 221^1 Derogare pentru autoturisme
Art. 221^2 Directive transpuse
ANEXE
Anexa nr. 1 la Titlul VII – nivel accize bauturi alcoolice, produse din tutun, produse petroliere, carbuni, electricitate
Anexa nr. 2 la Titlul VII – nivel accize produse cafea
Anexa nr. 3 la Titlul VII – nivel accize blanuri, cristal, bijuterii, parfumuri, arme
Anexa nr. 4 la Titlul VII – nivel accize pe norma de poluare/tip – abrogata de OUG 50/2008
Anexa nr. 4.1 la Titlul VII – nivel taxa speciala pe categorii – abrogata de OUG 50/2008
Anexa nr. 5 la Titlul VII – nivel coeficient de corelare si reducerea pe vechime – abrogata de OUG 50/2008
Anexa nr. 6 la Titlul VII – acciza minima 1000 tigarete, acciza totala, acciza ad valorem, acciza specifica

TITLUL VIII Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

Cuprins pe Titluri
(Abrogat integral , incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009)
CAP. 1 Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic
Art. 222 Sfera de aplicare

Art. 223 Supraveghetorii fiscali

Art. 224 Mijloace de masurare a productiei de alcool

Art. 225 Certificate de calibrare

Art. 226 Sigilii

Art. 227 Receptia materiilor prime

Art. 228 Obligatiile supraveghetorilor fiscali

Art. 229 Desigilarea instalatiilor

CAP. 2 Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic si a distilatelor in vrac din productia interna sau din import

Art. 230 Conditii de calitate

Art. 231 Transportul in vrac

Art. 232 Conditii de livrare

CAP. 3 Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe

Art. 233 Mijloace de masurare

Art. 234 Sigilarea si desigilarea instalatiilor

CAP. 4 Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase, in vrac

Art. 235 Conditii de import

Art. 236 Procedura de supraveghere

CAP. 5 Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase

Art. 237 Situatii privind modul de valorificare

Art. 238 Preturi minime

CAP. 6 Masuri speciale privind productia, importul si circulatia uleiurilor minerale

Art. 239 Restrictii

Art. 240 Conditii de comercializare

Art. 241 Conditii de calitate

Art. 242 Procedura de import

CAP. 7 Alte masuri speciale

Art. 243 Conditii de cesionare si instrainare

Art. 244 Intarzieri la plata accizelor

Art. 244^1 Alte masuri

CAP. 8 Sanctiuni

Art. 245 Infractiuni
Art. 246 Contraventii si sanctiuni

TITLUL IX Impozite si taxe locale

Cuprins pe Titluri
CAP. 1 Dispozitii generale
Art. 247 Definitii
Art. 248 Impozite si taxe locale
CAP. 2 Impozitul si taxa pe cladiri
Art. 249 Reguli generale
Art. 250 Scutiri
Art. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice
Art. 252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 253 Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
Art. 254 Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor
Art. 255 Plata impozitului
CAP. 3 Impozitul si taxa pe teren
Art. 256 Reguli generale
Art. 257 Scutiri
Art. 258 Calculul impozitului
Art. 259 Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului
Art. 260 Plata impozitului
CAP. 4 Taxa asupra mijloacelor de transport
Art. 261 Reguli generale
Art. 262 Scutiri
Art. 263 Calculul taxei
Art. 264 Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport
Art. 265 Plata taxei
CAP. 5 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
Art. 266 Reguli generale
Art. 267 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare
Art. 268 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare
Art. 269 Scutiri
CAP. 6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Art. 270 Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
Art. 271 Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Art. 272 Scutiri
CAP. 7 Impozitul pe spectacole
Art. 273 Reguli generale
Art. 274 Calculul impozitului
Art. 275 Reguli speciale pentru videoteci si discoteci
Art. 276 Scutiri
Art. 277 Plata impozitului
CAP. 8 Taxa hoteliera
Art. 278 Reguli generale
Art. 279 Calculul taxei
Art. 280 Scutiri
Art. 281 Plata taxei
CAP. 9 Taxe speciale
Art. 282 Taxe speciale
CAP. 10 Alte taxe locale
Art. 283 Alte taxe locale
CAP. 11 Facilitati comune
Art. 284 Facilitati pentru persoane fizice
Art. 285 Facilitati pentru persoanele juridice
Art. 285^1 Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice
Art. 286 Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale
CAP. 12 Alte dispozitii comune
Art. 287 Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
Art. 288 Hotararile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale
Art. 289 Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale
Art. 290 Abrogat
Art. 291 Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale
Art. 292 Indexarea impozitelor si taxelor locale
Art. 293 Elaborarea normelor
CAP. 13 Sanctiuni
Art. 294 Sanctiuni
Art. 294^1 Sanctiuni
CAP. 14 Dispozitii finale
Art. 295 Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
Art. 295^1 Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
Art. 296 Dispozitii tranzitorii

TITLUL IX^1 Infractiuni

Cuprins pe Titluri
Art. 296^1 Infractiuni

TITLUL IX^2 Contributii sociale obligatorii

Cuprins pe Titluri
Art. 296^2 Sfera contributiilor sociale
Art. 296^3 Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale
Art. 296^4 Baza de calcul al contributiilor sociale individuale
Art. 296^5 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor
Art. 296^6 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1
Art. 296^7 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 2
Art. 296^8 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 3
Art. 296^9 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5
Art. 296^10 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 si 8
Art. 296^11 Baza de calcul al contributiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate
Art. 296^12 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 10
Art. 296^13 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 11
Art. 296^14 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c)
Art. 296^15 Exceptii generale
Art. 296^16 Exceptii specifice
Art. 296^17 Alte sume pentru care se calculeaza si se retine contributia de asigurari sociale de sanatate
Art. 296^18 Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale
Art. 296^19 Depunerea declaratiilor
Art. 296^20 Prevederi speciale

TITLUL X Dispozitii finale

Cuprins pe Titluri
Art. 297 Data intrarii in vigoare a Codului fiscal
Art. 298 Abrogarea actelor normative