CONTABILITATE

LEGEA nr. 82/1991

Legea Contabilitatii, republicata in 2008 si actualizata la 2 iunie 2011

ORDINUL 1802/2014 – Reglementări contabile 2015

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

ABROGAT>>> ORDINUL 3055/2009 – Reglementarilor contabile,  PLANUL DE CONTURIGHID CONTABIL PRACTIC / pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009 inclusiv Anexa publica in Monitorul Oficial nr. 766 bis/2009) – Cuprins pe Capitole
Planul de conturi general (capitolul IV) si Functiunea conturilor (capitolul VII), conform anexei la OMFP 3055/2009, GHID referitor la unele aspecte privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 (elaborat de MFP)

ORDINUL 3512/2008 – Documente financiar contabile

privind documentele financiar-contabile – actualizat 01-01-2011

ORDIN nr. 170/2015 – Contabilitatea în partidă simplă 2015

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

ABROGAT>>> ORDINUL 2239/2011 – Sistemul simplificat de contabilitate, GHID / pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in Monitorul Oficial nr. 522bis din 25 iulie 2011, GHID Unele aspecte privind aplicarea reglementarilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2239/2011 (ghid elaborat de MFP, publicat în luna noiembrie 2011)

ABROGAT>>> ORDINUL 1040/2004 – Reglementări contabile în partidă simplă / pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ORDINUL 1969/2007 – Reglementări contabile nonprofit

privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

IFRS IMM-uri

IFRS pentru IMM-uri 2009 – Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS®) pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM-uri)

REGLEMENTĂRI CONTABILE – aprobate recent

[rssinpage rssfeed=’http://feeds.feedburner.com/reglementari-contabile’ rssitems=’10’ rssorder=’desc’ rssdateformat=’j M Y’ rssformat=’x: Y’]