CUPRINS D TVA

cuprins sumar Directiva TVA

PREAMBUL
TITLUL I – OBIECT SI SFERA DE APLICARE (articolul 1 – articolul 4)
TITLUL II – SFERA DE APLICARE TERITORIALA (articolul 5 – articolul 8)
TITLUL III – PERSOANE IMPOZABILE (articolul 9 – articolul 13)
TITLUL IV – OPERATIUNI TAXABILE (articolul 14 – articolul 30)
TITLUL V – LOCUL OPERATIUNILOR TAXABILE (articolul 31 – articolul 61)
TITLUL VI – FAPT GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TVA (articolul 62 – articolul 71)
TITLUL VII – BAZA DE IMPOZITARE (articolul 72 – articolul 92)
TITLUL VIII – COTE (articolul 93 – articolul 130)
TITLUL IX – SCUTIRI (articolul 131 – articolul 166)
TITLUL X – DEDUCERI (articolul 167 – articolul 192)
TITLUL XI – OBLIGATIILE PERSOANELOR IMPOZABILE SI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE (articolul 193 – articolul 280)
TITLUL XII – REGIMURI SPECIALE (articolul 281 – articolul 369)
TITLUL XIII – DEROGARI (articolul 370 – articolul 396)
TITLUL XIV – DISPOZITII DIVERSE (articolul 397 – articolul 401)
TITLUL XV – DISPOZITII FINALE (articolul 402 – articolul 414)
ANEXE

cuprins detaliat Directiva TVA

articole PREAMBUL
1 – 4 TITLUL I – OBIECT SI SFERA DE APLICARE
5 – 8 TITLUL II – SFERA DE APLICARE TERITORIALA
9 – 13 TITLUL III – PERSOANE IMPOZABILE
14 – 30 TITLUL IV – OPERATIUNI TAXABILE
14 – 19 Capitolul 1 – Livrarea de bunuri
20 – 23 Capitolul 2 – Achizitia intracomunitara de bunuri
24 – 29 Capitolul 3 – Prestarea de servicii
30 Capitolul 4 – Importul de bunuri
31 – 61 TITLUL V – LOCUL OPERATIUNILOR TAXABILE
31 – 39 Capitolul 1 – Locul livrarii de bunuri
31 Sectiunea 1 – Livrarea de bunuri fara transport
32 – 36 Sectiunea 2 – Livrarea de bunuri cu transport
37 Sectiunea 3 – Livrarea de bunuri la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor
38 – 39 Sectiunea 4 – Livrarea de bunuri prin sistemele de distributie
40 – 42 Capitolul 2 – Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri
43 – 59 Capitolul 3 – Locul prestarii de servicii
43 Sectiunea 1 – Regula generala
44 – 59 Sectiunea 2 – Dispozitii speciale
44 Subsectiunea 1 – Prestarea de servicii de catre intermediari
45 Subsectiunea 2 – Prestarea de servicii legate de bunuri imobile
46 – 51 Subsectiunea 3 – Prestarea de servicii de transport
52 – 55 Subsectiunea 4 – Prestarea de servicii culturale si similare, servicii auxiliare transportului sau servicii în legatura cu bunurile mobile corporale
56 – 57 Subsectiunea 5 – Prestarea de servicii diverse
58- 59 Subsectiunea 6 – Criteriul utilizarii si exploatarii efective
60 – 61 Capitolul 4 – Locul importului de bunuri
62 – 71 TITLUL VI – FAPT GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TVA
62 Capitolul 1 – Dispozitii generale
63 – 67 Capitolul 2 – Livrarea de bunuri si prestarea de servicii
68 – 69 Capitolul 3 – Achizitia intracomunitara de bunuri
70 – 71 Capitolul 4 – Importul de bunuri
72 – 92 TITLUL VII – BAZA DE IMPOZITARE
72 Capitolul 1 – Definitie
73 – 82 Capitolul 2 – Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
83 – 84 Capitolul 3 – Achizitia intracomunitara de bunuri
85 – 89 Capitolul 4 – Importul de bunuri
90 – 92 Capitolul 5 – Dispozitii diverse
93 – 130 TITLUL VIII – COTE
93 – 95 Capitolul 1 – Aplicarea cotelor
96 – 105 Capitolul 2 – Structura si nivelul cotelor
96 – 97 Sectiunea 1 – Cota standard
98 – 101 Sectiunea 2 – Cote reduse
102 – 105 Sectiunea 3 – Dispozitii speciale
106 – 108 Capitolul 3 – Dispozitii temporare pentru anumite servicii cu un mare aport de forta de munca
109 – 122 Capitolul 4 – Dispozitii speciale aplicabile pâna la adoptarea unor regimuri definitive
123 – 129 Capitolul 5 – Dispozitii temporare
131 – 166 TITLUL IX – SCUTIRI
131 Capitolul 1 – Dispozitii generale
132 – 134 Capitolul 2 – Scutiri pentru anumite activitati de interes general
135 -137 Capitolul 3 – Scutiri pentru alte activitati
138 – 142 Capitolul 4 – Scutiri pentru operatiunile intracomunitare
138 – 139 Sectiunea 1 – Scutiri legate de livrarea de bunuri
140 – 141 Sectiunea 2 – Scutiri pentru achizitiile intracomunitare de bunuri
142 Sectiunea 3 – Scutiri pentru anumite servicii de transport
143 – 145 Capitolul 5 – Scutiri la import
146 – 147 Capitolul 6 – Scutiri la export
148 – 150 Capitolul 7 – Scutiri legate de transportul international
151 – 152 Capitolul 8 – Scutiri referitoare la anumite operatiuni asimilate exporturilor
153 Capitolul 9 – Scutiri pentru prestarile de servicii efectuate de catre intermediari
154 – 166 Capitolul 10 – Scutiri pentru operatiunile legate de comertul international
154 – 163 Sectiunea 1 – Antrepozite vamale, alte antrepozite decât antrepozitele vamale si regimuri similare
164 – 165 Sectiunea 2 – Operatiuni scutite în vederea exportului si în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre
166 Sectiunea 3 – Dispozitii comune sectiunilor 1 si 2
167 – 192 TITLUL X – DEDUCERI
167 – 172 Capitolul 1 – Originea si sfera de aplicare a dreptului de deducere
173 – 175 Capitolul 2 – Pro rata de deducere
176 – 177 Capitolul 3 – Restrictii privind dreptul de deducere
178 – 183 Capitolul 4 – Norme care reglementeaza exercitarea dreptului de deducere
184 – 192 Capitolul 5 – Ajustarea deducerilor
193 – 280 TITLUL XI – OBLIGATIILE PERSOANELOR IMPOZABILE SI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE
193 – 212 Capitolul 1 – Obligatia de plata
193 – 205 Sectiunea 1 – Persoane obligate la plata TVA catre autoritatile fiscale
206 – 212 Sectiunea 2 – Modalitati de plata
213 – 216 Capitolul 2 – Identificare
217 – 240 Capitolul 3 – Facturare
217 Sectiunea 1 – Definitie
218 – 219 Sectiunea 2 – Notiunea de factura
220 – 225 Sectiunea 3 – Emiterea facturilor
226 – 231 Sectiunea 4 – Continutul facturilor
232 – 237 Sectiunea 5 – Transmiterea facturilor prin mijloace electronice
238 – 240 Sectiunea 6 – Masuri de simplificare
241 – 249 Capitolul 4 – Contabilitate
241 Sectiunea 1 – Definitie
242 – 243 Sectiunea 2 – Obligatii generale
244 – 248 Sectiunea 3 – Obligatii specifice legate de stocarea tuturor facturilor
249 Sectiunea 4 – Dreptul de acces la facturile stocate prin mijloace electronice într-un alt stat membru
250 – 261 Capitolul 5 – Declaratii
262 – 271 Capitolul 6 – Declaratii recapitulative
272 – 273 Capitolul 7 – Dispozitii diverse
274 – 280 Capitolul 8 – Obligatii privind anumite operatiuni de import si export
274 – 277 Sectiunea 1 – Operatiuni de import
278 – 280 Sectiunea 2 – Operatiuni de export
281 – 369 TITLUL XII – REGIMURI SPECIALE
281 – 294 Capitolul 1 – Regimul special pentru întreprinderile mici
281 Sectiunea 1 – Proceduri simplificate pentru impunere si colectare
282 – 292 Sectiunea 2 – Scutiri sau diminuari treptate
293 294 Sectiunea 3 – Raportare si reexaminare
295 – 305 Capitolul 2 – Regimul comun forfetar pentru producatori agricoli
306 – 310 Capitolul 3 – Regimul special pentru agentiile de turism
311 – 369 Capitolul 4 – Regimuri speciale pentru bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie si antichitati
311 Sectiunea 1 – Definitii
312 – 332 Sectiunea 2 – Regimul special pentru comercianti persoane impozabile
312 – 325 Subsectiunea 1 – Regimul marjei
326 – 332 Subsectiunea 2 – Regimul tranzitoriu pentru mijloacele de transport second-hand
333 – 341 Sectiunea 3 – Regimul special pentru vânzarile prin licitatie publica
342 – 343 Sectiunea 4 – Masuri de prevenire a denaturarilor concurentei si a evaziunii fiscale
344 – 356 Capitolul 5 – Regimul special pentru aurul de investitii
344 – 345 Sectiunea 1 – Dispozitii generale
346 – 347 Sectiunea 2 – Scutire de TVA
348 – 351 Sectiunea 3 – Optiune de impozitare
352 – 353 Sectiunea 4 – Tranzactii pe o piata reglementata a lingourilor de aur
354 – 356 Sectiunea 5 – Drepturi si obligatii speciale ale comerciantilor de aur de investitii
357 – 369 Capitolul 6 – Regim special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii pe cale electronica unor persoane neimpozabile
357 – 358 Sectiunea 1 – Dispozitii generale
359 – 369 Sectiunea 2 – Regim special pentru serviciile furnizate pe cale electronica
370 – 396 TITLUL XIII – DEROGARI
370 – 393 Capitolul 1 – Derogari aplicate pâna la adoptarea regimurilor definitive
370 – 374 Sectiunea 1 – Derogari pentru statele care erau membre ale Comunitatii la 1 ianuarie 1978
375 – 390 Sectiunea 2 – Derogari pentru statele care au aderat la Comunitate dupa 1 ianuarie 1978
391 – 393 Sectiunea 3 – Dispozitii comune sectiunilor 1 si 2
394 – 396 Capitolul 2 – Derogari supuse autorizarii
394 – 395 Sectiunea 1 – Masuri de simplificare si masuri de prevenire a evaziunii fiscale sau a fraudei
396 Sectiunea 2 – Acorduri internationale
397 – 401 TITLUL XIV – DISPOZITII DIVERSE
397 Capitolul 1 – Masuri de punere în aplicare
398 Capitolul 2 – Comitetul TVA
399 – 400 Capitolul 3 – Cursuri de schimb
401 Capitolul 4 – Alte impozite, drepturi si taxe
402 – 414 TITLUL XV – DISPOZITII FINALE
402 – 404 Capitolul 1 – Regim tranzitoriu pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre
405 – 410 Capitolul 2 – Masuri tranzitorii aplicabile în contextul aderarii la Uniunea Europeana
411 – 414 Capitolul 3 – Transpunere si intrare în vigoare
ANEXA I – LISTA ACTIVITATILOR PREVAZUTE LA 13 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF
ANEXA II – LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICA PREVAZUTE LA 56 ALINEATUL (1) LITERA (k)
ANEXA III – LISTA LIVRARILOR DE BUNURI SI PRESTARILOR DE SERVICII CARORA LE POT FI APLICATE COTELE REDUSE PREVAZUTE LA 98
ANEXA IV – LISTA SERVICIILOR PREVAZUTE LA 106
ANEXA V – CATEGORII DE BUNURI REGLEMENTATE DE ALTE REGIMURI DE ANTREPOZIT DECAT ANTREPOZITUL VAMAL PREVAZUTE LA 160 ALINEATUL (2)
ANEXA VI – LISTA LIVRARILOR DE BUNURI SI PRESTARILOR DE SERVICII PREVAZUTE LA 199 ALINEATUL (1) LITERA (d)
ANEXA VII – LISTA ACTIVITATILOR DE PRODUCTIE AGRICOLA PREVAZUTE LA 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 4
ANEXA VIII – LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR AGRICOLE PREVAZUTE LA 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 5
ANEXA IX – OBIECTE DE ARTA, OBIECTE DE COLECTIE SI ANTICHITATI PREVAZUTE LA 311 ALINEATUL (1) PUNCTELE 2, 3 SI 4
Partea A – Obiecte de arta
Partea B – Obiecte de colectie
Partea C – Antichitati
ANEXA X – LISTA OPERATIUNILOR SUPUSE DEROGARILOR PREVAZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 SI 380-390
Partea A – Operatiuni pe care statele membre pot continua sa le impoziteze
Partea B – Operatiuni pe care statele membre pot continua sa le scuteasca
ANEXA XI Partea A – Directive abrogate si modificarile succesive ale acestora
ANEXA XI Partea B – Termene de transpunere în legislatia nationala (la care se face referire la articolul 411)
ANEXA XII – TABEL DE CORESPONDENTA