FINANȚE

Finanțe private

LEGEA 31/1990

LEGEA nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (republicare 2004, actualizata 06 septembrie 2012)

CODUL MUNCII

LEGEA nr. 53/2003 Codul muncii (republicare 2011, actualizare 2012)

TAXE ȘI TARIFE REG.COMERȚULUI

HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Finanțe publice

LEGEA 500/2002

LEGEA nr. 500/2002 privind finantele publice (actualizata 6 septembrie 2012)

LEGILE BUGETARE ANUALE

OMFP 1792/2002 – ALOP

ORDIN nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

OMFP 946/2005

ORDIN nr. 946/2005 (republicare 2011) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

OUG 34/2006

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

HG 925/2006

HOTARAREA nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Clasificațiile bugetare

Clasificația indicatorilor privind finanțele publice