IFRS pentru IMM-URI

IFRS pentru IMM-uri – Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS®) pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM-uri)

STANDARD IFRS pentru IMM-uri [168 pagini, romana, PDF] – Standard-IFRS-pentru-IMMuri-iul-2009
ALTE DOCUMENTE, SURSE:
– Situaţii financiare ilustrative şi lista pentru prezentarea şi descrierea informaţiilor [PDF, 60 pagini, romana]
– Bază pentru concluzii [PDF, 43 pagini, romana]
– IFRS pentru IMM-uri – Congresul Profesiei Contabile din România Bucureşti, 4 septembrie 2010 – prezentare Paul PACTER, Membru al Consiliului IASB [PDF, 10 pagini, romana]
– IFRS for SMEs – www.ifrs.org

CUPRINS
INTRODUCERE
STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII (IFRS PENTRU IMM-URI)
PREFAŢĂ

Secţiune
1 ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
2 CONCEPTE ŞI PRINCIPII GENERALE
3 PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE
4 SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE
5 SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL ŞI SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
6 SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII ŞI SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ŞI A REZULTELOR REPORTATE
7 SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
8 NOTELE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
9 SITUAŢII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI INDIVIDUALE
10 POLITICI CONTABILE, ESTIMĂRI ŞI ERORI
11 INSTRUMENTE FINANCIARE DE BAZĂ
12 ALTE ASPECTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE
13 STOCURI
14 INVESTIŢII ÎN ENTITĂŢILE ASOCIATE
15 INVESTIŢII ÎN ASOCIERILE ÎN PARTICIPAŢIE
16 INVESTIŢII IMOBILIARE
17 IMOBILIZĂRI CORPORALE
18 IMOBILIZĂRI NECORPORALE, ALTELE DECÂT FONDUL COMERCIAL
19 COMBINĂRI DE ÎNTREPRINDERI ŞI FOND COMERCIAL
20 CONTRACTE DE LEASING
21 PROVIZIOANE ŞI CONTINGENŢE
Anexă – Îndrumări privind recunoaşterea şi evaluarea provizioanelor
22 DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII
Anexă – Exemplu de contabilizare a datoriei convertibile de către emitent
23 VENITURI
Anexă – Exemple de recunoaştere a veniturilor conform principiilor din Secţiunea 23
24 SUBVENŢII GUVERNAMENTALE
25 COSTURILE ÎNDATORĂRII
26 PLATA PE BAZĂ DE ACŢIUNI
27 DEPRECIEREA ACTIVELOR
28 BENEFICIILE ANGAJAŢILOR
29 IMPOZITUL PE PROFIT
30 CONVERSIA VALUTARĂ
31 HIPERINFLAŢIA
32 EVENIMENTE ULTERIOARE FINALULUI PERIOADEI DE RAPORTARE
33 PREZENTAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND PĂRŢILE AFILIATE
34 ACTIVITĂŢI SPECIALIZATE
35 TRANZIŢIA LA IFRS PENTRU IMM-URI

GLOSAR
TABEL DE CONCORDANŢĂ
APROBAREA DE CĂTRE CONSILIU A IFRS PENTRU IMM-URI EMIS ÎN IULIE 2009
BAZĂ PENTRU CONCLUZII
SITUAŢII FINANCIARE ILUSTRATIVE ŞI LISTA DE PREZENTARE ŞI DESCRIERE A INFORMAŢIILOR