2.5 C
București
AcasăTITLUL II Impozitul pe profitCAP. VII Dispozitii tranzitorii si finale

CAP. VII Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 37^1 – Pierderi realizate printr-un sediu permanent din strainatate

AC21-2 (1) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strainatate, inregistrate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, se recupereaza potrivit prevederilor in vigoare pana la aceasta data. (2) Pentru anul 2010, pierderile realizate printr-un sediu permanent situat intr-un stat membru al Uniunii Europene, al...

ART. 37 Pierderi fiscale din perioadele de scutire

Orice pierdere fiscala neta care apare in perioada in care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare, potrivit art. 26. Pierderea fiscala neta este diferenta dintre pierderile fiscale totale pe perioada de scutire si profitul impozabil...

ART. 38 Dispozitii tranzitorii

(1) In cazul persoanelor juridice care au obtinut, inainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor in zona defavorizata, scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi se aplica in continuare pe perioada existentei zonei defavorizate. (2) Contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu investitii...