-3.7 C
București
AcasăTITLUL. IX Impozite si taxe localeCAP. I Dispozitii generale - taxe locale

CAP. I Dispozitii generale - taxe locale

ART. 247 Definitii

In intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii; b) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum...

ART. 248 Impozite si taxe locale

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza: a) impozitul pe cladiri; b) impozitul pe teren; c) impozitul pe mijloacele de transport; d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; f) impozitul pe spectacole; g) taxa hoteliera; h) taxe speciale; i) alte taxe locale.