1.1 C
București
AcasăTITLUL. IX Impozite si taxe localeCAP. III Impozitul si taxa pe teren

CAP. III Impozitul si taxa pe teren

ART. 256 Reguli generale

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel. (2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta...

ART. 257 Scutiri

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru: a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire; b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica; c) orice teren al unui...

ART. 258 Calculul impozitului

(1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. (2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat...

ART. 259 Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului

(1) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit. (2) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an,...

ART. 260 Plata impozitului

(1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a...