-1.2 C
București
AcasăCAP. I^1 Regimul accizelor armonizateSECTIUNEA a 11-a Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum

SECTIUNEA a 11-a Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum

ART. 206^43 Persoane fizice

AC18 (1) Accizele pentru produsele accizabile achizitionate de o persoana fizica pentru uz propriu si transportate personal de aceasta în România sunt exigibile numai în statul membru în care se achizitioneaza produsele accizabile. (2) Pentru a stabili daca produsele accizabile prevazute...

ART. 206^44 Produse cu accize platite, detinute în scopuri comerciale în România

AC18 (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 206^47 alin. (1), în cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru sunt detinute în scopuri comerciale în România pentru a fi livrate sau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele...

ART. 206^45 Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite

AC18 (1) În situatia prevazuta la art. 206^44 alin. (1), produsele accizabile circula între România si alt stat membru sau între alt stat membru si România, împreuna cu un document de însotire care contine datele principale din documentul prevazut la art. 206^31 alin. (1)....

ART. 206^46 Documentul de însotire

AC18 (1) Documentul de însotire se întocmeste de catre furnizor în 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza: a) primul exemplar ramâne la furnizor; b) exemplarele 2 si 3 însotesc produsele accizabile pe timpul transportului pâna la...

ART. 206^47 Vânzarea la distanta

AC18 (1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum într-un stat membru, care sunt achizitionate de o persoana, alta decât un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilita în România, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre România,...

ART. 206^48 Distrugeri si pierderi

AC18 (1) În situatiile prevazute la art. 206^44 alin. (1) si la art. 206^47 alin. (1), în cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor accizabile, în cursul transportului acestora în alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum,...