2 C
București
AcasăCAP. I^1 Regimul accizelor armonizateSECTIUNEA a 7-a Regimul de antrepozitare

SECTIUNEA a 7-a Regimul de antrepozitare

ART. 206^21 Reguli generale

AC18 (1) Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate într-un antrepozit fiscal. AC18 AC20 (2) Depozitarea exclusiva a produselor accizabile in regim suspensiv de accize poate avea loc in: a) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse energetice si ale persoanelor afiliate acestora, in...

ART. 206^22 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

AC19 (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile, emisa de autoritatea competenta prin Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. AC19 AC19 AC18 (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei...

ART. 206^23 Conditii de autorizare

AC18 (1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: AC18 AC20 a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize; AC20 AC20 AC18 a) locul urmeaza...

ART. 206^24 Autorizarea ca antrepozit fiscal

AC18 (1) Autoritatea competenta va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare. (2) Autorizatia va contine urmatoarele: a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal; b) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul...

ART. 206^25 Respingerea cererii de autorizare

AC18 (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicata în scris, odata cu motivele luarii acestei decizii. (2) În cazul în care autoritatea competenta a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate...

Art. 206^26 Obligatiile antrepozitarului autorizat

AC18 (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte: AC18 AC20 a) sa constituie in favoarea autoritatii competente o garantie pentru productia, transformarea si detinerea de produse accizabile in regim suspensiv de accize, precum si o garantie pentru circulatia acestor produse in...