4.3 C
București
AcasăTITLUL VII Accize si alte taxe specialeCAP. II Alte produse accizabile

CAP. II Alte produse accizabile

ART. 207 Sfera de aplicare

AC15-2 Urmatoarele produse sunt supuse accizelor: a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00; b) cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 si 0901 90 90; c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila,...

ART. 208 Nivelul si calculul accizei

AC15-2 (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art. 207 este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu. (2) Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe...

ART. 209 Platitori de accize

AC15-2 (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 207 sunt operatorii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse. (2) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar...

ART. 210 Scutiri

AC15-2 (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim. (2) Operatorii economici care exporta sau care livreaza intr-un alt stat membru sortimente de cafea obtinute din operatiuni proprii...

ART. 211 Exigibilitatea

AC15-2 Momentul exigibilitatii accizei intervine: a) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul receptionarii acestora; b) pentru produsele importate, la data inregistrarii declaratiei vamale de import. AC15-2 AC15-2 (1) Momentul exigibilitatii accizei intervine: a) pentru produsele din productia interna, la data efectuarii livrarii, la data acordarii produselor...

ART. 212 Exigibilitatea accizei in cazul procedurii vamale simplificate*

AC15-2 În cazul produselor provenite din operatiuni de import efectuate de un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru, acesta are obligatia de a depune la autoritatea vamala declaratia de import pentru TVA si accize. Exigibilitatea accizei...