6.2 C
București
AcasăTITLUL VIII Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabileCAP. V Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase

CAP. V Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase

ART. 237 Situatii privind modul de valorificare

AC18 (1) Lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situatie continand informatii privind modul de valorificare a acestor produse prin vanzare...

ART. 238 Preturi minime

Abrogat. Alin. (6) al art. 238 a fost introdus de art. XXXV, sectiunea a-22-a din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicata in MOf nr. 803 din 31 august 2004. Alin. (6) al art. 238 a fost modificat de pct. 33 din LEGEA nr. 507...