4 C
București
AcasăTITLUL IX - ScutiriCAP. 10 - Scutiri pentru operatiunile legate de comertul international

CAP. 10 - Scutiri pentru operatiunile legate de comertul international

CAP. 10 Sectiunea 1 Antrepozite vamale, alte antrepozite decat antrepozitele vamale si regimuri similare

Articolul 154 În sensul prezentei sectiuni, "alte antrepozite decat antrepozitele vamale" inseamna, in cazul produselor supuse accizelor, locurile definite ca antrepozite fiscale la articolul 4 litera (b) din Directiva 92/12/CEE si, in cazul produselor nesupuse accizelor, locurile definite ca atare de statele membre. Articolul 155 Fara sa...

CAP. 10 Scutiri pentru operatiunile legate de comertul international Sectiunea 2 Operatiuni scutite in vederea exportului si in cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre

Articolul 164 (1) Statele membre pot scuti, dupa consultarea comitetului TVA, urmatoarele operatiuni efectuate de o persoana impozabila sau destinate acesteia, pana la o valoare egala cu valoarea exporturilor efectuate de persoana in cauza in cele 12 luni anterioare: (a) achizitiile intracomunitare de bunuri efectuate de...

CAP. 10 Scutiri pentru operatiunile legate de comertul international Sectiunea 3 Dispozitii comune sectiunilor 1 si 2

Articolul 166 Comisia prezinta Consiliului, dupa caz si de indata ce este posibil, propuneri privind regimuri comune de aplicare a TVA in cazul operatiunilor prevazute la sectiunile 1 si 2.