2.8 C
București

CAP. 1 Obligatia de plata

CAP. 1 Obligatia de plata Sectiunea 1 Persoane obligate la plata TVA catre autoritatile fiscale

Articolul 193 TVA se plateste de orice persoana impozabila ce efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii impozabila, cu exceptia cazului in care se plateste de o alta persoana in conformitate cu articolele 194-199 si articolul 202. Articolul 194 (1) În cazul in care...

CAP. 1 Obligatia de plata Sectiunea 2 Modalitati de plata

Articolul 206 Orice persoana impozabila obligata la plata TVA are obligatia de a plati valoarea neta a TVA cu ocazia depunerii declaratiei privind TVA prevazute la articolul 250. Cu toate acestea, statele membre pot stabili o alta data pentru plata respectivei sume sau pot solicita...