1.1 C
București
AcasăTITLUL XIII - DerogariCapitolul 2 - Derogari supuse autorizarii

Capitolul 2 - Derogari supuse autorizarii

CAP. 2 Sectiunea 1 Masuri de simplificare si masuri de prevenire a evaziunii fiscale sau a fraudei

Articolul 394 Statele membre care, la 1 ianuarie 1977, aplicau masuri speciale pentru a simplifica procedura de colectare a TVA sau de prevenire a anumitor forme de evaziune fiscala sau de frauda pot sa le mentina, cu conditia sa fi notificat in consecinta acest lucru...

CAP. 2 Sectiunea 2 Acorduri internationale

Articolul 396 (1) Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate autoriza orice stat membru sa incheie cu o tara terta sau cu un organism international un acord ce poate contine derogari de la prezenta directiva. (2) Un stat membru care doreste sa incheie un acord...