6.2 C
București
AcasăTITLUL XV - Dispozitii finaleCAP. 2 Masuri tranzitorii aplicabile in contextul aderarii la Uniunea Europeana

CAP. 2 Masuri tranzitorii aplicabile in contextul aderarii la Uniunea Europeana

Articolul 405

În sensul prezentului capitol, se aplica urmatoarele definitii: 1. "Comunitate" inseamna teritoriul Comunitatii astfel cum este definit la articolul 5 punctul 1 inainte de aderarea noilor state membre; 2. "noi state membre" inseamna teritoriul statelor membre care au aderat la Uniunea Europeana dupa 1 ianuarie 1995,...

Articolul 406

Dispozitiile in vigoare in momentul in care bunurile erau plasate sub regim de admitere temporara, cu scutirea totala de drepturile de import, sau sub unul dintre regimurile ori in una din situatiile prevazute la articolul 156 sau sub regimuri ori in situatii similare in...

Articolul 407

Dispozitiile in vigoare in momentul in care bunurile erau plasate sub regim de tranzit vamal continua sa se aplice pana cand bunurile nu mai sunt reglementate de acest regim dupa data aderarii, in cazul in care se indeplinesc urmatoarele conditii: (a) bunurile erau plasate, inainte...

Articolul 408

(1) Urmatoarele operatiuni sunt asimilate unui import de bunuri, in cazul in care se demonstreaza ca sunt in libera circulatie in unul dintre noile state membre sau in Comunitate: (a) scoaterea, inclusiv scoaterea neregulata, a bunurilor de sub regimul de admitere temporara, sub care au...

Articolul 409

În cazurile prevazute la articolul 408 alineatul (1), locul importului in sensul articolului 61 este statul membru pe teritoriul caruia bunurile inceteaza de a mai fi sub incidenta regimurilor sau a situatiilor care le reglementau inainte de data aderarii.

Articolul 410

(1) Prin derogare de la articolul 71, importul de bunuri, in sensul articolului 408, se efectueaza fara a exista un fapt generator de taxe, in cazul in care se indeplinesc urmatoarele conditii: (a) bunurile importate sunt expediate sau transportate in afara Comunitatii extinse; (b) bunurile importate,...