Nomenclator Impozite si Taxe

NOMENCLATORUL OBLIGATIILOR DE PLATA LA BUGETUL DE STAT [Anexa 15 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Ultima modificare: OPANAF 2238/2010]

Nr. crt. / Denumire creanta fiscala / Temei legal
1. Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
Temei legal: art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

2 Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct. 1
Temei legal: art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

3 Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice
Temei legal: art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele de la pct. 1
Temei legal: art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice
Temei legal: art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Impozit la titeiul din productia interna
Temei legal: art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Impozit pe veniturile din salarii
Temei legal: art. 57, 58 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

8. Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala
Temei legal: art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

9. Impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
Temei legal: art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

10. Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil
Temei legal: art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

11. Impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial
Temei legal: art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

12. Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
Temei legal: art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

13. Impozit pe veniturile din dobanzi
Temei legal: art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

14. Impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare
Temei legal: art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

15. Impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Temei legal: art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

16. Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice
Temei legal: art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

17. Impozit pe veniturile din pensii
Temei legal: art. 70 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

18. Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc
Temei legal: art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

19. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Temei legal: art. 771 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

20. Impozitul pe veniturile din activitati agricole
Temei legal: art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

21. Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice
Temei legal: art. 79 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

22. Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice
Temei legal: art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state

23. Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane juridice
Temei legal: art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state

24. Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate
Temei legal: Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare

25. Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare, exploatare a resurselor minerale
Temei legal: Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

26. Redevente miniere
Temei legal: Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

27. Redevente petroliere
Temei legal: Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

28. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale
Temei legal: Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

29. Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal
Temei legal: art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

30. Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscal
Temei legal: art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

31. Accize pentru bere
Temei legal: art. 206^10 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

32. Accize pentru vinuri linistite
Temei legal: art. 206^11 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

33. Accize pentru vinuri spumoase
Temei legal: art. 206^11 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

34. Accize pentru bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
Temei legal: art. 206^12 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

35. Accize pentru bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
Temei legal: art. 206^12 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

36. Accize pentru produse intermediare
Temei legal: art. 206^13 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

37. Accize pentru alcool etilic
Temei legal: art. 206^14 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

38. Accize pentru tigarete
Temei legal: art. 206^15 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

39. Accize pentru tigari si tigari de foi
Temei legal: art. 206^15 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

40. Accize pentru tutun de fumat
Temei legal: art. 206^15 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

41. Accize pentru benzina cu plumb
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

42. Accize pentru benzina fara plumb si bioetanol
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

43. Accize pentru motorina si biodiesel
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

44. Accize pentru pacura
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

45. Accize pentru gaz petrolier lichefiat
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

46. Accize pentru gaz natural
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

47. Accize pentru petrol lampant (kerosen)
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

48. Accize pentru carbune si cocs
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

49. Accize pentru energie electrica
Temei legal: art. 206^19 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

50. Accize pentru cafea
Temei legal: art. 207 lit. a), b) si c) si art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

51. Accize pentru autoturismele care au facut obiectul unor contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
Temei legal: art. 221^1 si 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

52. Taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari
Temei legal: art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

53 Accize pentru alte produse accizabile (energetice)
Temei legal: art. 206^16 si 206^52 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

54 Varsaminte din reducerea drepturilor salariale
Temei legal: Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar