Nomenclator Contributii Sociale

NOMENCLATORUL OBLIGATIILOR DE PLATA LA BUGETELE ASIGURARILOR SOCIALE SI FONDURILOR SPECIALE [Anexa 16 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008]

Nr. crt. / Denumire creanta fiscala / Temei legal

1. Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati
Temei legal: Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

2. Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj
Temei legal: Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

3. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri
Temei legal: Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

4. Contributia de asigurari sociale datorata de angajator
Temei legal: Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator
Temei legal: Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati
Temei legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

7. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

8. Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala, conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

9. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari pentru veniturile din pensii care depasesc limita supusa impozitului pe venit
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

10. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care satisfac serviciul militar in termen
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

11. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

12. Contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
Temei legal: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007; Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

13. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

14. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala, suportata de catre angajator
Temei legal: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

15. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala, suportata din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii
Temei legal: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

16. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in somaj
Temei legal: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

17. Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator
Temei legal: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

18. Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati
Temei legal: Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

19. Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator
Temei legal: Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

20. Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Temei legal: Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare

21. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

22. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun din productia interna
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

23. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun din achizitii intracomunitare/import
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

24. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru bauturile alcoolice din productia interna
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

25. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru bauturile alcoolice din achizitii intracomunitare/import
Temei legal: Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

26. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Temei legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare

NOTA: Prin art. II din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 693/2008 se prevede:
” (1) Obligatia prevazuta la pozitia nr. 26 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se declara lunar de catre platitori, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera.
(2) Pentru contributia prevazuta la pozitia nr. 26 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale” se completeaza potrivit instructiunilor de la cap. II pct. 4 din anexa nr. 10 „Instructiuni de completare a formularului 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, cod. 14.13.01.40″ la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.”