Sari la conținut

JURISPRUDENȚĂ

Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal. Inaplicabilitatea dispozițiilor privind compensația de formare a jucătorilor de fotbal în cazul promovării echipei clubului în eșaloane superioare

Potrivit art. 21 alin. 1 lit. a) din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal (RSTFJ) elaborat de către Federația Română de Fotbal, compensaţie de formare reprezintă “o sumă forfetară ce compensează cheltuielile efectuate d…

Formalismul excesiv al ANAF invalidat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Lipsa rapoartelor de lucrări și existența unui departament propriu de vânzări nu influențează tratamentul fiscal al unor servicii suplimentare de vânzări

Rapoartele de lucrări nu sunt obligatorii, chiar dacă au fost prevăzute prin contract, în condițiile în care contribuabilul probează prin mijloace de probă efectivitatea prestării serviciilor, a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia def…

CJUE. C-572/20, ACC Silicones: Trimitere preliminară – Libera circulație a capitalurilor – Dividende provenite din părți sociale deținute de un acționariat dispersat – Rambursarea impozitului pe veniturile din capital achitat de o societate nerezidentă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost membru al completului de judecată. Cererea de decizie preliminară adresată de Tribunalul Fiscal din Köln, Germania, privește interpretarea articolului 6…

CJUE. C-718/20 P, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Commission. Recurs. Dumping. Importuri de anumite țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză. Instituire a unei taxe antidumping definitive. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost membru al completului de judecată. La 14 decembrie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare nr. 1331/2011[1], care instituia printre…

CJUE. C-160/21 și C-217/21, NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010. Trimitere preliminară. Politica agricolă comună. Scheme de sprijin direct. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Plăți către beneficiari. Nerespectarea termenului de plată nu echivalează cu refuzul implicit al cererii de ajutor. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost judecător raportor. Cererile de decizie preliminară, adresate de Tribunalul Administrativ din Veliko Târnovo, Bulgaria, privesc interpretarea articolulu…

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. modalitatea de valorificare a rapoartelor de audit ale Curții de Conturi în situaţiile în care se constată existenţa unor abateri care au determinat producerea unor prejudicii

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 11 martie 2022 a fost publicată Decizia nr. 792/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 2 lit. n) şi ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/…

CJUE. C-638/19 P, Comisia/European Food și alții. Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a constatat necompetența Comisiei de a examina, în lumina dreptului ajutoarelor de stat, despăgubirea plătită unor investitori suedezi de către România în executarea unei hotărâri arbitrale

Deși această hotărâre a admis argumentația acestor investitori potrivit căreia acest stat membru abrogase în mod nelegal o schemă de stimulente fiscale înainte de aderarea sa la Uniune, măsura de ajutor vizată de Comisie a fost totuși acordată după ace…

CJUE. C-328/20, Comisia/Austria. Potrivit avocatului general Richard de la Tour, indexarea alocației familiale și a avantajelor fiscale acordate de Austria lucrătorilor ai căror copii au reședința permanentă într-un alt stat membru este contrară dreptului Uniunii

În Austria, lucrătorii resortisanți ai altor state membre trebuie să poată beneficia de aceleași alocații și avantaje fiscale ca lucrătorii austrieci, indiferent de locul de reședință al copiilor lor, întrucât contribuie la finanțarea sistemului de sec…

Exit mobile version