2.8 C
București
AcasăEticheteNomenclator

Tag: nomenclator

OPANAF 3136/2013 – Modificarea OPANAF 1950/2012 | Instrucţiuni formularul 100 și Nomenclatorul

ORDIN Nr. 3.136/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 2013-01-01 - Publicat in M.Of. nr. 609 din...

OPANAF 618/2013 – Modificarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic (anexa 1 la OPANAF 1.294/2007)

ORDIN nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 2013-06-05 - Publicat în Monitorul Oficial nr. 326 din 5.6.2013 ORDIN...

ANAF a modificat Instrucţiunile de completare a formularului 100 și Nomenclatorul privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Prin OPANAF 1135/2012 a fost modificat OPANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. Modificările se aplică pentru obligaţiile datorate începând cu 1 iulie 2012, iar creanţele fiscale...

ANAF: Norme anuale de venit PFA pe anul fiscal 2012

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat Nomenclatoarele activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si nivelul Normelor anuale de venit pe anul 2012 din activitati independente, stabilite conform art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul...

OMFP 2875/2011 – Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

ORDIN nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale ACTUALIZAT 29-12-2011 2012-01-01 - Norme anuale de venit PFA pe anul fiscal ... 2011-12-29 - Completat de OMFP 3022/2011 2011-12-29 - Abroga...

Norme anuale de venit PFA pe anul fiscal 2011

Art. 49 alin. (2^1) din Codul Fiscal, alineat introdus prin OUG 58/2010 aplicabil incepand cu 1 iulie 2010, precizeaza: “(2^1) Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat...