2.8 C
București
AcasăEticheteScutire TVA

Tag: scutire TVA

Malta scutește de la plata TVA unele persoane impozabile

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 163 din 10 mai 2021 a fost publicată Decizia de punere în aplicare nr. 753/2021 de autorizare a Maltei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul co...

Scutirea de TVA pentru servicii în legătură cu operarea bancomatelor și distribuirea de numerar – Decizie CJUE

În data de 3 octombrie 2019 a fost publicată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, C-42/18 - Cardpoint, cu privire la interpretarea prevederilor privind scutirea de TVA privind plățile sau viramentele (scutire prevăzută de Directiva de TVA).Litigiul principal și întrebările preliminareCardpoint presta către...

OMFP 138/2015 – Modificarea OMFP 2389/2011 – Aplicarea scutirii de TVA pentru personalul diplomatic, consular şi pentru bunurile NATO

2015-02-12 - Publicat in M.Of. nr. 113 din 12.2.2015 ORDIN Nr. 138/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal...

CE: Raport privind scutirea de TVA si accize pentru bunurile importate de călătoriii din țări terțe

Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European si Consiliu se bazeaza pe articolul 16 din Directiva 2007/74/CE a Consiliului privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize pentru bunurile importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte, conform caruia Comisia trebuie sa...

Asistență ANAF: Tratament fiscal TVA pentru vânzarea unui imobil

Intrebare: Vanzarea prin licitatie a unui imobil este scutita de TVA? Raspuns asistenta ANAF - 27 septembrie 2013: Prezentarea situatiei de fapt: Societatea comerciala "A", in calitate de lichidator judiciar, privind debitorul "N", societate aflata in faliment, solicita sa se comunice daca operatiunea de vanzare prin licitatie...

OPANAF 140/2013 – Modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de TVA pentru personalul diplomatic, consular şi pentru bunurile NATO, aprobate prin OPANAF 2389/2011

ORDIN nr. 140 din 4 februarie 2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI...