ACTUALIZARE – 28 iunie 2014 – LEGEA 85/2014

Pe 15 aprilie 2014, Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Aceasta va intra în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, urmând a se aplica cererilor introduse ulterior acestei date.

Procedura legislativă: PL-x nr. 90/2014 – Proiect de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Forma trimisă la promulgare

Legea este o forma revizuită a OUG 91/2013 din 02 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, declarată neconstituțională în data de 1 noiembrie 2013 de către Curtea Constituțională, prin DECIZIA nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Potrivit Ministerul Justiției, noua lege urmează principiile general valabile în legislaţiile europene în domeniul insolvenţei, dar şi noile abordări ale Comisiei Europene în materie. Se urmăreşte maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor, acordarea unei şanse reale de redresare debitorilor oneşti, transparenţă şi previzibilitate în procedură, asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang.

- publicitate -

Legea este mai bună pentru creditori: acces la procedură egalizat cu cel al debitorului, competenţe sporite ale creditorilor, protecţie consolidată a celor care finanţează procedura, precum şi ale titularilor de creanţe curente, valorificarea bunurilor în mod transparent şi în condiţiile de stabilite de creditori, plată echitabilă şi periodică a creanţelor, pe măsura valorificării bunurilor.

La data intrării în vigoare, noua lege abrogă:
• Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei
• Legea 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
• OG 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 278/2004
• secţiunile 1-3 ale capitolului III, capitolul IV şi art. 83 din Legea 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată (MO 453/2013)
• Legea 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
• art. 175 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 286/2009 privind Codul penal, precum şi art. 81 din Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

2 COMENTARII