Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Prin proiectul de ordin se propune abrogarea:
a) OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b) OMFP 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 şi 522 bis din 25 iulie 2011.

Data de intrare în vigoare 1 ianuarie 2015.

Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 transpun prevederile cuprinse în Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale şi Directiva a şaptea a Comunităţilor Economice Europene 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, aplicabile operatorilor economici.

Cele două directive contabile au fost abrogate prin Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului.

Ca urmare a abrogării directivelor care stau la baza Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009, MFP a elaborat prezentul proiect de ordin care transpune prevederile cuprinse în noua directivă comunitară, aplicabile operatorilor economici ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Documente anexate:
2014-10-23-Reglementari-contabile-Referat-proiect – publicat în data de 23.10.2014
2014-10-23-Reglementari-contabile-Ordin-proiect
2014-10-23-Reglementari-contabile-Anexa-proiect

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] ORDINUL 1802/2014 – Reglementărilor contabile 2015 2015-01-01 – ABROGĂ: a) OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare; b) OMFP 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 şi 522 bis din 25 iulie 2011. 2015-01-01 – Transpune partial Directiva 2013/34/UE – Noua Directivă Contabilă Europeană 2015-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2015 2014-12-29 – Publicat în Monitorul Oficial 963 din 30 Decembrie 2014 2014-10-23 – Proiect, Nota de fundamentare […]