ANAF: Masuri simplificare TVA materiale rezultate in urma procesarii masei lemnoase

266

Intrebare: O societate care, in urma procesarii masei lemnoase (busteni), obtine deseuri lemnoase, rumegus, coaja si livreaza aceste produse catre diversi beneficiari, poate aplica taxarea inverse prevazuta de art. 160 din Codul fiscal si ce tip de aviz de insotire a marfii poate utiliza pentru aceste livrari?

Raspuns ANAF 5 martie 2009:
Potrivit art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal si pct. 82 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, se aplica masurile de simplificare pentru masa lemnoasa pe picior, precum si materialul lemnos stabilit prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
Potrivit art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa, cu modificarile ulterioare, materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile masurile de simplificare constand in taxarea inversa, prevazute la art. 160 din Legea 571/2003, sunt cele pentru care furnizorii au obligatia sa intocmeasca avizul de insotire pentru materiale lemnoase, prevazute de Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004, cu modificarile ulterioare. Se excepteaza masa lemnoasa pe picior, pentru care nu este obligatorie intocmirea acestui document specific.
Conform art. 2 lit. a), c) si e) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004, cu modificarile ulterioare, se considera materiale lemnoase lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, obtinute ca rezultat al aplicarii taierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale si din actiuni de igienizare a padurilor, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat sau cioplit, lemnul brut, prelucrat sau semifabricat, potrivit art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare. Pomii de Craciun sunt produse lemnoase care au acelasi regim de provenienta si circulatie ca si materialele lemnoase. Document de provenienta este document care certifica localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase. Avizul de insotire este documentul care insoteste materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenienta legala a acestora, pe perioada transportului si/sau pe perioada depozitarii
La 1 octombrie 2008 Hotararea Guvernului nr. 427/2004 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 996/2008.
Conform art. 2 lit. a) si c) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 996/2008, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
– materiale lemnoase – lemnul rotund sau despicat de lucru, lemnul de foc, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat ori cioplit si lemnul brut, prelucrat sau semifabricat;
– document de provenienta – document care certifica localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase.
Potrivit art. 3 alin. (1) din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 996/2008, documentele de provenienta a materialelor lemnoase sunt: actul de punere in valoare, avizul de insotire, declaratia vamala de import, documentele intracomunitare, registrul de intrari-iesiri material lemnos.

În Concluzie:
Din prevederile legale sus-mentionate nu rezulta ca rumegusul si coaja obtinute in urma procesului de industrializare a bustenilor constituie materiale lemnoase pentru care este necesara intocmirea avizului de insotire a marfii.
Prin urmare masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal nu se aplica pentru livrarile de rumegus si coaja rezultate in urma prelucarii bustenilor.

sursa: ANAF

- Publicitate -