(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin.(14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290;
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art.277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290.
c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 295^1, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la AC15-1 50 lei la 200 lei AC15-1 AC15-1 60 lei la 240 lei AC15-1, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amenda de la AC15-1 200 lei la 500 lei AC15-1 AC15-1 240 lei la 600 lei AC15-1.
(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la AC15-1 230 lei la 1.130 lei AC15-1 AC15-1 280 lei la 1.360 lei AC15-1.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:
– contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la AC15-1 200 de lei la 800 de lei AC15-1 240 lei la 960 lei AC15-1, iar cele de la lit. b)- d), cu amenda de la AC15-1 800 de lei la 2000 de lei AC15-1 AC15-1 960 lei la 2.400 lei AC15-1.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la AC15-1 920 de lei la 4.520 de lei AC15-1 AC15-1 1.100 lei la 5.450 lei AC15-1.
(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(8) Contraventiilor prevazute la alin. (2) si (4) li se aplica dispozitiile legii.

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. Alin. (7) al art. 294 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicata MOf nr. 112 din 6 februarie 2004.

  Alin. (8) al art. 294 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicata MOf nr. 112 din 6 februarie 2004.

  Literele c) si d) ale alin. (2) al art. 294 au fost introduse de pct. 260 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 662 din 1 august 2006.

  Alin. (3) al art. 294 a fost modificat de pct. 261 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 662 din 1 august 2006.

  Prin hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, adoptate de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, in termen de pana la 45 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, tinand seama de competenta acestor autoritati de a putea majora impozitele si taxele locale cu pana la 20%, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d), potrivit prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru usurarea calculelor se recomanda ca nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa sa fie rotunjite la leu prin adaos, fara a depasi cota aditionala de 20%.

  HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 PUBLICATA IN: MOf. nr. 935 din 17 noiembrie 2006