(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local in suma de pana la AC15-1 11 lei AC15-1 AC15-1 13 lei AC15-1, in mediul rural, si de pana la AC15-1 57 lei AC15-1 AC15-1 69 lei AC15-1, in mediul urban.
(1^1) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).
(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de pana la AC15-1 14 lei AC15-1 AC15-1 17 lei AC15-1.
(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de catre consiliul local si este de pana la AC15-1 23 lei AC15-1 AC15-1 28 lei AC15-1.
(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este de pana la AC15-1 57 lei AC15-1 AC15-1 69 AC15-1.
(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 – restaurante si 5540 baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau muncipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la AC15-1 3.000 lei AC15-1 AC15-1 3.615 lei AC15-1. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
(6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

- publicitate -

2 COMENTARII

 1. HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006

  privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si

  alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007

  EMITENT: GUVERNUL

  PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 935 din 17 noiembrie 2006

 2. Alin. (1^1) al art. 268 a fost introdus de pct. 244 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
  Alin. (5) si (6) ale art. 268 au fost introduse de pct. 245 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.