Aplicabil din 1 iulie 2010, GUVERNUL decide prin ART. I din OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 252 va avea urmatorul cuprins:
„Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 252. – (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(3) În cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.”

Aplicabil din 13 Iunie 2011, PARLAMENTUL decide prin ART. II din LEGEA nr. 88/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

Prevederile art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplica pana la data de 31 decembrie 2011.

Potrivit Procesului legislativ, la Senatul a fost respinsa ordonanta, iar Camera Deputatilor (camera decizionala), prin Comisia pentru buget, finante si banci, a aprobat ordonanţă de urgenţă şi a introdus art. II la propunerea formulata de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice.  Ministerul se angajase ca va elabora o alta metodologie de impozitare a proprietatii care sa se aplice cu 01 ianuarie 2012 (a se vedea Proces legislativ cdep.ro si Raportul suplimentar comisie).

Aplicabil din 05 Septembrie 2011,  GUVENUL decide prin ART. VI lit. a) din ORDONANTA nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale:

Începand cu data de 1 ianuarie 2012 se abroga:
a) art. II din Legea nr. 88/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011;

CONCLUZIE:
1. Stabilitatea sistemului fiscal si resposabilitatea decidentilor politici si institutionali sunt concepte tot mai indepartate de realitatea din Romania .

2. Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat potrivit prevederilor art. 252, şi în anul 2012.

 

 

- Publicitate -