Prin OUG nr.125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 938/31.12.2011 a adus modificari ale art.152 alin. (7) din Codul Fiscal, aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2012.

Articolul 152, alineatul (7) a fost modificat astfel:
„(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1.
Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.
Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. În ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu.
Prin exceptie, persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv. „

- Publicitate -

Potrivit noilor prevederi ale art.152 alin.(7) din C.fiscal, persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA care, in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire sau plafonul determinat proportional pentru persoane nou-infiintate (conform alin. (5) al aceluiasi articol), poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in conditiile legii, intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate (lunara/trimestriala).

Solicitarea anularii inregistrarii in scopuri de TVA se face prin completarea si depunerea la organul fiscal competent a Formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art. 153 din Codul Fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal„

Solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA pot fi depuse incepand cu 01.01.2012 de catre persoanele impozabile a caror cifra de afaceri realizata la sfarsitul anului 2011 nu a depasit plafonul de scutire de 35.000 euro sau plafonul determinat proportional cu perioada scursa de la infiintarea persoanei din cursul anului 2011 pana la data de 31 decembrie 2011.

Pentru solicitarile de scoatere din evidenta depuse incepand cu 1 februarie 2012, conditia pentru scoaterea din evidenta prevazuta de art.152 alin.(7) din Codul Fiscal se refera atat la cifra de afaceri realizata la sfarsitul anului 2011, cat si la cifra de afaceri realizata de la data de 1 ianuarie 2012 pana la data solicitarii scoaterii din evidenta care sa nu depaseasca plafonul de scutire calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.

Art. 152 reglementeaza Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, iar plafonul de scutire este de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie.

Cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii = 3.3817 lei/eur la 29.12.2006 (ultima zi bancara 2006), plafonul anual este 119.000 lei.

- Publicitate -