curs audit intern


25 – 27 mai 2012, BUCUREŞTI
1 – 3 iunie 2012, CLUJ
6 – 8 iulie 2012, BACĂU
AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

Auditor Intern în Sectorul Public – Cod COR 241 306 Legea nr. 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (publicata in M.O. nr. 780/03.11.2011)

Lectori: Specialisti in Audit si Control din cadrul Ministerului Finantelor Publice .

Taxa de participare:

1.000 lei

participant (TVA inclus)

Taxa de participare include: • accesul la programul de instruire; • suportul de curs si materialele auxiliare; • taxa examinare CNFPA; • certificat de absolvire & anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului”; • pauzele de cafea

 

Oferte si reduceri speciale:

• Reducere 5% pentru inscrierea la program prin CodFiscal.net
• Reducere 5% daca se inscriu 2 participanti din organizatie.
• Reducere 7% daca se inscriu cel putin 3 participanți din organizatie.
• Reducere 10% daca se inscriu cel putin 4 participanți din organizatie.
• Reducere 15% daca se inscriu cel putin 5 participanți din organizatie.

 

Organizator:
Proiect ContaPlus [SC Ttini Smart Ideas SRL] www.proiect-contaplus.ro

 

Acreditari/ Certificari:
Program de perfecţionare profesională autorizat de
-Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale –
-Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
-Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Auditor Intern în Sectorul Public – Cod COR 241 961
În urma examenului, absolvenţii primesc certificat de absolvire însotit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” conform Cod COR 241 961.

 

Locul de desfasurare: 
BUCURESTI – USAMV Bucuresti
BACAU – HOTEL***
CLUJ – HOTEL***

Durata/Program: 3 zile
Vineri: 17.00 – 20.00
Sâmbătă: 09.30 – 17.00
Duminică: 09.30 – 13.00

Modalitati de inscriere: perioada de  înscriere finalizată

Scopul programului / Tematica abordată:

MANAGEMENTUL RISCULUI
– Importanța și rolul managementului riscului;
– Registrul riscurilor, structură și modalități de completare;
Etapele procesului de evaluare a riscului.
CONTROLUL INTERN
Caracteristicile controlului intern și modelele de control intern;
Prezentarea legislației românești în domeniu, respectiv OMFP 946/2005 privind Codul Controlorului Intern;
Proceduri scrise;
Verificarea și evaluarea controlului;
Standardele de control intern.
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
– Principiile guvernanței corporative;
– Elemente componente ale guvernanței corporative;
– Abordarea conceptului de guvernanță corporativă la nivelul UE și al României.
AUDITUL INTERN
– Conceptul de audit intern și caracteristicile acestuia;
– Organizarea auditului intern în România;
– Formele, tipurile de audit intern și planificarea auditului intern;
Relația auditului public intern cu auditul public extern;
– Modificările aduse Legii 672/2002 privind auditul public intern.
METODOLOGIA DERULĂRII MISIUNILOR DE AUDIT INTERN
– Pregătirea misiunii de audit intern;
– Raportul de audit intern;
– Urmărirea implementării recomandărilor.
– AUDIT IT
Metode utilizate: exerciţiu, lucru în echipă, prezentare, studiu de caz.

Condiţii examinare:
Pentru înscrierea la examenul de absolvire, cursanţii trebuie să facă dovada următoarelor documente:
1. Copie buletin/carte de identitate;
2. Copie certificat de naştere;
3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
4. Copie după diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior

Alte programe de formare profesionala
[RSSImport display=”5″ feedurl=”http://feeds.feedburner.com/formareprofesionala/”]

- Publicitate -