2010/583/UE: DECIZIA de punere in aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata
2010-09-30 – Publicata in Jurnalul Oficial L 256 , 30/09/2010 p. 0027 – 0028

DECIZIA de punere in aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (2010/583/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 291 alineatul (2),
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

intrucat:
(1) Prin scrisoarea inregistrata la Secretariatul General al Comisiei la 23 septembrie 2009, Romania a solicitat autorizarea de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE.
(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 14 decembrie 2009, cu privire la cererea depusa de Romania. Printr-o scrisoare datata 17 decembrie 2009, Comisia a informat Romania ca dispune de toate informatiile pe care le considera necesare pentru evaluarea cererii.
(3) Articolul 193 din Directiva 2006/112/CE prevede, ca regula generala, ca persoana impozabila care furnizeaza bunurile sau serviciile este obligata la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) catre autoritatile fiscale. Scopul derogarii solicitate de Romania este ca, in doua situatii specifice, obligatia de plata a TVA sa revina beneficiarului bunurilor sau serviciilor furnizate. Prima situatie inclusa este aceea in care persoanele impozabile furnizeaza produse din lemn, conform definitiei din legislatia nationala. A doua situatie este reprezentata de furnizarea de produse si/sau servicii de catre persoane impozabile, cu exceptia comerciantilor cu amanuntul, care fac obiectul unei proceduri de insolventa.
(4) Societatile aflate in stare de insolventa sunt adesea impiedicate de dificultati financiare sa se achite de obligatiile de plata a TVA catre autoritatile competente pentru furnizarile de produse si servicii. Beneficiarul acestor bunuri sau servicii poate totusi, in principiu, sa deduca TVA chiar daca nu a fost achitata autoritatilor competente de catre furnizor.
(5) Deoarece pentru comerciantii cu amanuntul este dificil sa verifice statutul fiscal al clientilor lor la punctul de vanzare, taxarea inversa nu ar trebui sa se aplice comerciantilor cu amanuntul care fac obiectul unei proceduri de insolventa.
(6) De asemenea, Romania intampina probleme pe piata lemnului, din cauza naturii acesteia si a societatilor implicate. Pe piata respectiva opereaza un numar mare de societati mici pe care autoritatile romane le controleaza cu dificultate. Forma cea mai raspandita de evaziune fiscala implica facturarea de catre furnizor pentru furnizarile de produse sau servicii si apoi disparitia acestuia fara a plati taxa catre autoritatile competente, lasand insa clientului o factura valabila care poate fi utilizata pentru a solicita deducerea taxei.
(7) Desemnand beneficiarul ca persoana obligata la plata TVA in cazul furnizarii de produse din lemn de catre persoane impozabile si in cazul furnizarii de produse si servicii de catre persoane impozabile, cu exceptia comerciantilor cu amanuntul, care fac obiectul unei proceduri de insolventa, derogarea inlatura dificultatile aparute fara a afecta suma totala a taxei datorate. Aceasta masura are drept efect impiedicarea anumitor tipuri de evaziune fiscala sau de evitare a platii taxelor.
(8) Masura este proportionala cu obiectivele urmarite, deoarece nu se intentioneaza aplicarea sa generala, ci numai pentru anumite operatiuni si sectoare specifice care pun probleme considerabile de taxare, de evaziune fiscala sau de evitare a platii taxelor.
(9) Autorizatia ar trebui sa fie limitata in timp pana la 31 decembrie 2013. Avand in vedere experienta acumulata pana la data mentionata, se poate efectua o evaluare pentru a stabili necesitatea de mentinere sau nu a derogarii.
(10) Derogarea nu are un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata pana la 31 decembrie 2013 sa desemneze persoana impozabila careia ii sunt furnizate produsele sau serviciile mentionate la articolul 2 din prezenta decizie drept persoana obligata la plata TVA.

Articolul 2
Derogarea prevazuta la articolul 1 se aplica la:
(a) furnizarea de catre persoane impozabile de produse din lemn, inclusiv masa lemnoasa pe picior, lemn de lucru rotund sau despicat, lemn de foc, produse din cherestea, lemn ecarisat sau pelete de lemn, lemn in stare bruta, lemn procesat sau semiprelucrat;
(b) furnizarea de produse sau servicii de catre persoane impozabile, cu exceptia comerciantilor cu amanuntul, care fac obiectul unei proceduri de insolventa.

Articolul 3
Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.

Adoptata la Bruxelles, 27 septembrie 2010.
Pentru Consiliu
Presedintele K. Peeters

[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
————————————————–
sursa: eur-lex.europa.eu

- Publicitate -