AC18 (1) Autoritatea fiscala competenta aproba eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevazute in norme.
(2) Eliberarea marcajelor se face catre:
a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile prevazute la art. 202;
b) operatorii inregistrati care achizitioneaza produsele accizabile prevazute la art. 202;
c) persoanele care importa produsele accizabile prevazute la art. 202, pe baza autorizatiei de importator. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme.
(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri si a unei garantii la autoritatea fiscala competenta, sub forma si in maniera prevazute in norme.
(4) Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor din norme.
(5) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, conform prevederilor din norme.
AC18

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
    Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  2. Alin. (5) al art. 205 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.

    Art. 205 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 191 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.