Luni, 8 octombrie 2012, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 691, Legea nr. 162/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Legea aproba OG nr. 2/2012 cu o modificarea de ordin material, şi anume corectează art. III care menţiona eronat articolul 109^13 privind schimbului spontan de informatii, în loc de articolul 109^12
schimbului automat obligatoriu de informatii. Prevederile privind schimbului automat obligatoriu de informatii vor intra în vigoare pe 1 ianuarie 2015.

ART. II din LEGEA 162/2012 prevede că aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din OG 92/2003  Codul de procedură fiscală se suspendă până la 1 ianuarie 2014.

Codul de procedura fiscală prevede la art. 83 (5)  că declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Suspendarea certificării a fost introdusă şi aprobată în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci [raport comisie], amendamentul a fost propus de doamna Maria Eugenia Barna, deputat Grupul parlamentar progresist şi preşedinte a Comisiei.
În cadrul dezbaterilor, Ministerul Finanţelor Publice, prin secretarul de stat Liviu Voinea, a susţinut în plen aprobarea amendamentului.

În anual 2011, aplicarea prevederilor art. 83 (5) Cod procedura fiscală a fost suspendată până la 1 ianuarie 2013, prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2011.

- Publicitate -