Joi, 1 noiembrie a.c., intră în vigoare o noua reglementare aprobată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/28.08.2012.

Printre modificările aprobate de OUG 16/2012, a fost completat art. 115 – Ordinea stingerii datoriilor contribuabililor.

Potrivit noii reglementări, prin excepţie de la regulă, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul.

La articolul 115 din OG 92/2003, după alineatul (3^1) a fost introdus un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
(3^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul.

- publicitate -