În București și alte orașe, se vor plăti diferențe de impozite locale pe clădiri și terenuri

94

În București și alte orașe din țară, cei care au plătit în prima săptămână din 2013 sau care vor plăti în zilele următoare impozitul local pe clădiri și terenuri la nivelul anului 2012 vor achita pe 2013 diferențe de impozit.

De Ce?
Bucureștenii au plătit impozitele locale în baza Hotărâri Consiliului General al Mun. București adoptată pe 18 decembrie 2012 [HCGMB 211/18.12.2012]

Hotărârea CGMB stabilește aceleași valori ca în anul 2012, respectiv 2011, stabilite prin HCGMB nr. 220/2011 și HCGMB nr. 340/2010.

Hotărârea CGMB este nelegală, este în contradicție, nu este corelată cu:
HG 1309/2012, care prevede că autorităţile locale completează, modifică şi/sau abrogă, după caz, hotărârile adoptate pentru anul 2013, până la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Codul fiscal,  precum şi cu cele ale prezentei hotărâri – HG 1309/2012.
proiectul de OUG publicat de MFP, care prevede că nivelurile indexate de administrațiile locale nu pot fi mai mici decât cele stabilite prin hotărârea Guvernului, în vigoare la data la care administrațiile locale hotărăsc indexarea – HG 1309/2012.

Valoarea impozabilă în anul 2012 BUCUREȘTI, conform Hot. CGMB nr. 220/2011 a fost de 806 lei / mp, în 2013 prin Hot. CGMB nr. 211/2012 a fost stabilită valoarea de 806 lei / mp, care este inferioară valorii impozabile stabilită prin HG 1309/2012 de 935 lei / mp

- Publicitate -