AC18 (1) Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.
(2) Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu.
(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru energie electrica, gaz natural, carbune si cocs.
AC18

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009
  Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. Alin. (4) al art. 168 a fost introdus de pct. 84 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.

  Alin. (5) al art. 168 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 203/2005.

  Art. 168 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 149 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.