AC18 (1) Comercializarea pe piata nationala a alcoolului sanitar în vrac este interzisa.
(2) Operatorii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si tutun prelucrat sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea competenta prevazuta în normele metodologice si sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
b) sa aiba înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, în cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit prezentului capitol.
(3) Bauturile alcoolice livrate de operatorii economici producatori catre operatorii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi însotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca îi apartine.
(4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze în sistem angro produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea competenta conform procedurii si cu îndeplinirea conditiilor stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Nu intra sub incidenta alin. (2) si (4) antrepozitarii autorizati pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale si operatorii înregistrati/destinatarii înregistrati.
(6) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze în sistem en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu îndeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(7) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4) si (6), care nu respecta obligatiile mentionate la alin. (4) si (6), constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
(8) Operatorii economici distribuitori si comerciantii angro sau en detail de bauturi alcoolice, tutun prelucrat si produse energetice raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute.
(9) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare, în alte locatii decât antrepozitele fiscale, pot fi cedate sau vândute pentru prelucrare în vederea obtinerii de produse accizabile numai catre un antrepozit fiscal de productie ori pot fi supuse operatiilor de ecologizare, în conditiile prevazute de normele metodologice. AC18
AC20 (10) In cazul comercializarii si transportului de tutun brut si tutun partial prelucrat, trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:
a) operatorii economici care doresc sa comercializeze tutun brut sau tutun partial prelucrat provenit din operatiuni proprii de import, din achizitii intracomunitare proprii sau din productia interna proprie pot desfasura aceasta activitate numai in baza unei autorizatii eliberate in acest scop de catre autoritatea competenta;
b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi comercializat catre un operator economic din Romania numai daca este antrepozitar autorizat pentru productia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuandu-se direct catre antrepozitul fiscal al acestuia;
c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat pe teritoriul Romaniei, realizata de operatorii economici prevazuti la lit. a), trebuie sa fie insotita de un document comercial in care va fi inscris numarul autorizatiei operatorului economic. AC20
AC20 AC18 (10) În cazul comercializarii si transportului de tutun brut si tutun partial prelucrat trebuie îndeplinite urmatoarele cerinte:
a) operatorii economici care doresc sa comercializeze tutun brut sau tutun partial prelucrat pot desfasura aceasta activitate numai în baza unei autorizatii eliberate în acest scop de catre autoritatea competenta teritoriala;
b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi comercializat catre un operator economic din România doar daca acesta detine autorizatia prevazuta la lit. a) ori catre un antrepozitar autorizat din domeniul tutunului prelucrat;
c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat pe teritoriul României trebuie sa fie însotita de un document comercial, în care va fi înscris numarul autorizatiei operatorului economic expeditor.
AC18 AC20
AC18 (11) Atunci când nu se respecta una dintre prevederile alin. (10), intervine exigibilitatea accizelor, suma de plata fiind determinata pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat.
(12) Procedura de eliberare a autorizatiei prevazute la alin. (10) lit. a) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. AC18

- publicitate -