ART. 206^66 Controlul

47

AC18 (1) Toti operatorii economici cu produse accizabile sunt obligati sa accepte orice control ce permite autoritatii competente prevazute în normele metodologice sa se asigure de corectitudinea operatiunilor cu produse accizabile.
(2) Autoritatile competente vor lua masuri de supraveghere fiscala si control pentru asigurarea desfasurarii activitatii autorizate în conditiile legii. Modalitatile si procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor supuse accizelor armonizate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. AC18

- Publicitate -