AC18 (1) Prin derogare de la prevederile legale în materie care reglementeaza modul si conditiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului se predau de catre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizati pentru tutun prelucrat, destinatarilor înregistrati, expeditorilor înregistrati sau importatorilor autorizati de astfel de produse, dupa cum urmeaza:
a) sortimentele care se regasesc în nomenclatorul de produse al antrepozitarilor autorizati, al destinatarilor înregistrati, al expeditorilor înregistrati sau al importatorilor autorizati se predau în totalitate acestora;
AC27 b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau in custodie de catre organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizati pentru productia si depozitarea de tutun prelucrat, inclusiv persoanelor afiliate acestora, a caror cota de piata reprezinta peste 5%. AC27
AC27 b) sortimentele care nu se regasesc în nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau în custodie de catre organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat a caror cota de piata reprezinta peste 5%. AC27
(2) Repartizarea fiecarui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea tutunului prelucrat de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii înregistrati, expeditorii înregistrati si importatorii autorizati, precum si procedura de distrugere se efectueaza conform prevederilor din normele metodologice.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat si importator autorizat are obligatia sa asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul si depozitarea cantitatilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat. AC18

- publicitate -