AC18 (1) Prevederile prezentei sectiuni se aplica urmatoarelor produse accizabile:
a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin normele metodologice;
b) tutun prelucrat.
(2) Nu este supus obligatiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
(3) Produsele accizabile prevazute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai daca acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei sectiuni. AC18

- Publicitate -