AC18 (1) Orice platitor de accize poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea competenta, conform prevederilor prezentului capitol si celor ale legislatiei vamale în vigoare.
(2) Antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile: stocul de materii prime si produse finite la începutul perioadei de raportare, achizitiile de materii prime, cantitatea fabricata în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite si materii prime la sfârsitul perioadei de raportare si cantitatea de produse livrate, la termenul si conform modelului prezentat în normele metodologice.
(3) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la stocul de produse finite la începutul perioadei de raportare, achizitiile si livrarile de produse finite în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la sfârsitul perioadei de raportare, la termenul si conform modelului prezentat în normele metodologice. AC18

- publicitate -