ART. 206^20 Exceptii

113

AC18 (1) Nu se datoreaza accize pentru:
1. caldura rezultata si produsele cu codurile NC 4401 si 4402;
2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:
a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire;
b) utilizarea duala a produselor energetice. Un produs energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil pentru încalzire, cât si în alte scopuri decât pentru motor sau pentru încalzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimica si în procesele electrolitic si metalurgic se considera a fi utilizare duala;
c) energia electrica utilizata în principal în scopul reducerii chimice si în procesele electrolitice si metalurgice;
d) energia electrica, atunci când reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din normele metodologice;
e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(2) Nu se considera productie de produse energetice:
a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice;
b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibila refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu conditia ca acciza deja platita pentru un asemenea produs sa nu fie mai mica decât acciza care poate fi cuvenita, daca produsul energetic refolosit ar fi pasibil de impunere;
c) o operatie constând din amestecul – în afara unui loc de productie sau a unui antrepozit fiscal – al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca:
1. accizele asupra componentelor sa fi fost platite anterior; si
2. suma platita sa nu fie mai mica decât suma accizei care ar putea sa fie aplicata asupra amestecului.
(3) Conditia prevazuta la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica daca acel amestec este scutit pentru o utilizare specifica.
(4) Modalitatea si conditiile de aplicare a alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice. AC18

- Publicitate -