ART. 206^16 Produse energetice

277

AC18 (1) În întelesul prezentului capitol, produsele energetice sunt:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 si de la 2704 la 2715;
c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902;
d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
e) produsele cu codul NC 3403;
f) produsele cu codul NC 3811;
g) produsele cu codul NC 3817;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor.
(2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 7-a si a 9-a doar urmatoarele produse energetice:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50;
c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 9-a se vor aplica numai circulatiei comerciale în vrac;
d) produsele cu codurile NC 2711, cu exceptia 2711 11, 2711 21 si 2711 29;
e) produsele cu codul NC 2901 10;
f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44;
g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau pentru motor.
(3) Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:
a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 2710 11 59;
b) benzina fara plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 si 2710 11 49;
c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pâna la 2710 19 49;
d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 si 2710 19 25;
e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pâna la 2711 19 00;
f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00;
g) pacura cu codurile NC de la 2710 19 61 pâna la 2710 19 69;
h) carbunele si cocsul cu codurile NC 2701, 2702 si 2704.
(4) Produsele energetice, altele decât cele prevazute la alin. (3), sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
(5) Pe lânga produsele energetice prevazute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
(6) Pe lânga produsele energetice prevazute la alin. (1), orice alta hidrocarbura, cu exceptia turbei, destinata a fi utilizata, pusa în vânzare sau utilizata pentru încalzire este accizata cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.
(7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de productie de produse energetice nu este considerat a fi un fapt generator de accize în cazul în care consumul consta în produse energetice produse în incinta acelui loc de productie. Când acest consum se efectueaza în alte scopuri decât cel de productie si, în special, pentru propulsia vehiculelor, se considera fapt generator de accize. AC18

- Publicitate -