Decizia Curții Europene de Justiție – CEJ în cazul C-527/11 Ablessio SIA cu privire la posibilitatea autorităților fiscale din statele membre de a refuza acordarea numărului de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile a fost emisă pe 14 martie 2013.

Conform concluziilor CEJ în acest caz, autoritățile fiscale din statele membre nu pot refuza înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile pentru motivul că nu dispune, în opinia acestora, de mijloacele materiale, tehnice și financiare pentru a desfășura activitatea economică declarată.

Mai mult, un refuz de identificare a unei persoane impozabile printr-un număr individual trebuie să se bazeze pe indicii serioase care permit în mod obiectiv să se considere că este probabil ca numărul de identificare în scopuri de TVA atribuit acestei persoane impozabile să fie utilizat în mod fraudulos.

Această decizie a CEJ poate fi utilizată de către persoanele impozabile cu sediul activității economice în România care solicită înregistrarea în scopuri de TVA și întâmpină probleme în relația cu autoritățile fiscale din România.

Potrivit KPMG, această decizie a CEJ pare a contrazice o parte din prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2795/2011 privind criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- publicitate -

Referințe anexate:
Decizia ECJ în cazul C-527/11 Ablessio SIA