AC18 (1) Persoana platitoare de accize care au devenit exigibile este:
a) în ceea ce priveste iesirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, astfel cum se mentioneaza la art. 206^7 alin. (1) lit. a):
1. antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau orice alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în numele careia se efectueaza aceasta eliberare si, în cazul iesirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice alta persoana care a participat la aceasta iesire;
2. în cazul unei nereguli în cursul unei deplasari a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, astfel cum este definita la art. 206^41 alin. (1), (2) si (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul înregistrat sau orice alta persoana care a garantat plata accizelor în conformitate cu art. 206^54 alin. (1) si (2), precum si orice persoana care a participat la iesirea neregulamentara si care avea cunostinta sau care ar fi trebuit sa aiba cunostinta în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei iesiri;
b) în ceea ce priveste detinerea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 206^7 alin. (1) lit. b): persoana care detine produsele accizabile sau orice alta persoana implicata în detinerea acestora;
c) în ceea ce priveste producerea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 206^7 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele accizabile sau, în cazul unei produceri neregulamentare, orice alta persoana implicata în producerea acestora;
d) în ceea ce priveste importul unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 206^7 alin. (1) lit. d): persoana care declara produsele accizabile sau în numele careia produsele sunt declarate în momentul importului ori, în cazul unui import neregulamentar, orice alta persoana implicata în importul acestora.
(2) Atunci când mai multe persoane sunt obligate sa plateasca aceeasi datorie privind accizele, acestea sunt obligate sa plateasca în solidar acea datorie. AC18

- publicitate -